Jämställdhet måste upp på arbetsgivarnas agenda

Sofias reflektioner När Läkarförbundet bildades för 120 år sedan var antalet medlemmar 900. Av dessa var endast tio kvinnor. I dag består den yrkesverksamma läkarkåren av ungefär lika många kvinnor som män.

Sjukvården behöver långsiktighet – inte brandkårsutryckningar

Sofias reflektioner Vården genomgår just nu ett stålbad. Regionerna räknar med ett underskott på totalt 24 miljarder. Uppskattningar visar att ungefär 5 300 tjänster kommer att försvinna i regionerna under året. Det införs anställningsstopp, hyrbemanningen stryps och på vissa håll är varsel lagda eller på väg att läggas. Nyligen trädde de nya reglerna om dygnsvila i kraft, som ställer ökade krav på bemanningen.

“Kommer du också dö på jobbet, mamma?”

Reflektioner från Sofia Mitt i sommaren nåddes jag av nyheten att en kollega under sitt arbetspass på rättspsykiatrin i Danmark blivit knivöverfallen och dödad av en patient. Händelsen berörde mig djupt. En kollega har mist sitt liv under sin läkargärning och livet för familjen, vännerna och kollegorna blir aldrig mer sig likt.

Jag kände mig förminskad och förödmjukad

Reflektioner från Sofia Jag minns särskilt en händelse för många år sedan. Det var tidigt i min karriär, på en av många placeringar under läkarprogrammet. Instruktören för dagen var en äldre manlig läkarkollega som verkade måttligt intresserad av att utbilda mig. Jag genomförde min första elkonvertering för att behandla ett förmaksflimmer. Känslan av att göra den här typen av behandlingar för första gången är stark, för några sekunder får man testa på att vara läkare på riktigt. Jag minns att jag kände en enorm stolthet och glädje.

Julen inställd – i år igen

Reflektioner från Sofia Pynta och klä granen, träffa släkt och vänner, köpa julklappar, äta alltför många varianter av julbord samt få tid att varva ner och samla kraft inför nästa år. Så ser ungefär årets sista veckor ut för många, även för mig. Men för en stor del av våra medlemmar och kollegor är detta en romantiserad bild. Tidningsrubrikerna har duggat tätt under julen: ”Brist på personal”, ”Stabsläge” ”Virustoppar”, ”Värsta julen någonsin”. Och visst, det har varit en exceptionell situation, men ärligt talat så är det mer eller mindre samma visa varje år. Tyvärr.

Vi utvecklar vårt förbund tillsammans

Reflektioner från Sofia Jag blev medlem i Läkarförbundet 2004. För mig var det ett viktigt steg och ställningstagande att bli medlem. Jag ville vara en del av något större. Därför kändes det också naturligt att så småningom tacka ja när jag blev tillfrågad att representera medlemmarna som förtroendevald.

Vi måste värna våra unga läkare

Reflektioner från Sofia Jag ville tidigt bli läkare – till en början kanske utifrån en romantiserad bild av tillvaron på sjukhus men sedan alltmer utifrån en nyfikenhet och en önskan att göra skillnad. Att förstå, möta och hjälpa individer utifrån deras egna förutsättningar. Men ibland har priset för mig som enskild individ varit högt.

Läkaretiken är vår viktigaste hörnsten

Reflektioner från Sofia En av våra grundläggande demokratiska rättigheter – att varje medborgare får rösta i det allmänna valet – är långt ifrån alla förunnat. Men för oss som bor i Sverige är det en självklarhet och vart fjärde år går vi till vallokalen och röstar på det parti som ligger i linje med våra värderingar och åsikter. För egen del är denna händelse näst intill högtidlig; det känns stort och viktigt varje gång jag röstar.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö