Vi måste värna våra unga läkare

Reflektioner från Sofia Jag ville tidigt bli läkare – till en början kanske utifrån en romantiserad bild av tillvaron på sjukhus men sedan alltmer utifrån en nyfikenhet och en önskan att göra skillnad. Att förstå, möta och hjälpa individer utifrån deras egna förutsättningar. Men ibland har priset för mig som enskild individ varit högt.

Läkaretiken är vår viktigaste hörnsten

Reflektioner från Sofia En av våra grundläggande demokratiska rättigheter – att varje medborgare får rösta i det allmänna valet – är långt ifrån alla förunnat. Men för oss som bor i Sverige är det en självklarhet och vart fjärde år går vi till vallokalen och röstar på det parti som ligger i linje med våra värderingar och åsikter. För egen del är denna händelse näst intill högtidlig; det känns stort och viktigt varje gång jag röstar.

Situationen i vården har blivit ohållbar. Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården och ordna fler vårdplatser.

Skriv under namninsamlingen du också!

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet