Bli medlem du också

Vår styrka ligger i att majoriteten av Sveriges läkare är medlemmar. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- och sjukvård. Vi arbetar med professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande, ledarskap och läkarnas fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

En enda del av medlemskapet kan ibland tjäna in hela årsavgiften.

Bli medlem idag

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö