Vi vill påverka framtidens hälso- och sjukvård och tillsammans arbetar vi för att nå en god vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vi driver professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap samt fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Läkarförbundet finns till för alla läkare under hela karriären.

Situationen i vården har blivit ohållbar. Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården och ordna fler vårdplatser.

Skriv under namninsamlingen du också!

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet