Vi vill påverka framtidens hälso- och sjukvård och tillsammans arbetar vi för att nå en god vård på lika villkor för hela befolkningen.

Vi driver professionsfrågor som utbildning, forskning, etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap samt fackliga frågor som löner, arbetsmiljö och anställningsvillkor.

Läkarförbundet finns till för alla läkare under hela karriären.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö