För att vård ska vara patientsäker måste vårdens personal ges rätt förutsättningar.

Läkarförbundets medlemmar vittnar dagligen om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och rädsla för sämre patientsäkerhet. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras.

Det finns på så sätt ett tydligt samband mellan arbetsvillkor och vårdkvalitet, och läkares arbetsförhållanden kan därmed sägas vara direkt livsavgörande. Arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand.

En trygg vård skapas genom goda och flexibla arbetsvillkor – som anpassas efter var och ens individuella förutsättningar.

Situationen i vården har blivit ohållbar. Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården och ordna fler vårdplatser.

Skriv under namninsamlingen du också!

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet