För att vård ska vara patientsäker måste vårdens personal ges rätt förutsättningar.

Läkarförbundets medlemmar vittnar dagligen om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och rädsla för sämre patientsäkerhet. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras.

Det finns på så sätt ett tydligt samband mellan arbetsvillkor och vårdkvalitet, och läkares arbetsförhållanden kan därmed sägas vara direkt livsavgörande. Arbetsmiljö och patientsäkerhet går hand i hand.

En trygg vård skapas genom goda och flexibla arbetsvillkor – som anpassas efter var och ens individuella förutsättningar.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö