Vi utvecklar vårt förbund tillsammans

Jag blev medlem i Läkarförbundet 2004. För mig var det ett viktigt steg och ställningstagande att bli medlem. Jag ville vara en del av något större. Därför kändes det också naturligt att så småningom tacka ja när jag blev tillfrågad att representera medlemmarna som förtroendevald.

Jag minns mitt allra första ”formella” uppdrag, det var som vice ordförande i Sylf Östra Skåne. Det var pirrigt och jag kände mig stolt. Stolt över att ha fått förtroendet att värna mina kollegors och förbundets intressen.

”Det finns en kraft i att vi är en stark spelare inom svensk sjukvård”

Jag har nu varit ordförande för förbundet sedan 2020, ett uppdrag som jag älskar. För jag vet att det finns ett stort förtroende för Läkarförbundet i politiken och hos allmänheten. Det finns en kraft i att vi är en stark spelare, kanske till och med den starkaste, inom svensk sjukvård. Det förpliktigar. Det är ett stort ansvar att bära.
Vi behöver föra fram vårt budskap i alla de forum där beslut tas, från enskilda verksamheter, till lokal, regional och nationella nivå. Därför är jag mån om att det finns bra stöd för alla våra förtroendevalda att utföra sitt uppdrag. Vi ska vara ett förbund som det är attraktivt att vara medlem i. Vi ska vara ett förbund det är attraktivt att engagera sig i.

Vi samlar idag över 56.000 medlemmar och vi blir fler och fler för varje år. Vi är ett förbund för alla läkare under hela karriären. Från student till icke-yrkesverksam, på sjukhus och vårdcentral, inom industrin och forskningen, som medarbetare och chef. Det finns en otrolig kraft och kompetens inom förbundet som vi är duktiga på att nyttja – och vi kan redan nu skörda frukterna av vårt gemensamma påverkansarbete. Vi är såklart inte helt i mål ännu, men vi är en bra bit på vägen.

Jag vill rikta ett stort tack till alla medlemmar och förtroendevalda för det arbete ni gör varje dag, både som läkare och i er roll som förtroendevalda. Och tack för det fortsatta förtroendet att få leda Sveriges läkarförbund i två år till! Jag och styrelsen ska göra vårt yttersta för att omsätta alla beslut som fattades på vårt senaste fullmäktige i praktiken.

Vårt gemensamma viktiga arbete kräver tålamod och att vi alla hjälps åt, att vi nyttjar all den kraft och kompetens som finns inom förbundet. Har du eller din förening tips på hur vi kan bli ett mer attraktivt förbund för våra medlemmar – hör gärna av er till mig!


Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande


Ta del av alla Reflektioner från Sofia

Vill du prenumerera på Reflektioner från Sofia?

Via ”Reflektioner från Sofia” delar förbundsordförande Sofia Rydgren Stale med sig av personliga tankar och reflektioner utifrån Läkarförbundets politik. Registrera dig till kommande utskick, så skickas nästa text direkt till din e-post!


Namn

E-post
Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö