“Kommer du också dö på jobbet, mamma?”

Mitt i sommaren nåddes jag av nyheten att en kollega under sitt arbetspass på rättspsykiatrin i Danmark blivit knivöverfallen och dödad av en patient. Händelsen berörde mig djupt. En kollega har mist sitt liv under sin läkargärning och livet för familjen, vännerna och kollegorna blir aldrig mer sig likt.

Händelsen väckte många tankar och starka känslor, inte minst hos mina barn. De är nu tillräckligt gamla för att koppla ihop att en person med samma yrke som sin mamma har blivit mördad på jobbet. Upprepade gånger har de frågat mig: “Kommer du också dö på jobbet, mamma?” Det är verkligen ingen lätt fråga att besvara och den har fått mig att reflektera över vår utsatthet som läkare, särskilt inom psykiatrin. I mitt jobb som psykiater har jag ju flera gånger hamnat i situationer där jag känt en oro för mitt liv, och med stor sannolikhet så kommer sådana situationer att uppstå igen.    

I mitt jobb som psykiater har jag ju flera gånger hamnat i situationer där jag känt en oro för mitt liv, och med stor sannolikhet så kommer sådana situationer att uppstå igen.

Så kan vi då försäkra oss om att tragedin i Danmark aldrig återupprepas? Svaret är tyvärr nej. Men vi kan göra otroligt mycket mer för att minska riskerna och för att skapa tryggare arbetsmiljöer. Svensk arbetsmiljölagstiftning ställer mycket höga krav på arbetsgivarna vad gäller att skydda oss arbetstagare från hot och våld på arbetsplatsen. Men långt ifrån alla arbetsgivare är medvetna om alla sina skyldigheter. Här har vi som fackförbund en uppgift att agera påtryckare för att se till att alla chefer tar sitt fulla ansvar för de anställdas säkerhet. Och nyckeln till framgång är det förebyggande arbetet. Som med allt arbetsmiljöarbete måste man arbeta systematiskt och kontinuerligt för att motverka hot och våld på arbetsplatsen. Det finns inga genvägar. Hot och våld mot läkare kommer tyvärr att förekomma och vi är mer utsatta än många andra yrkesgrupper. Därför är det extra viktigt att det i verksamheter där riskerna är höga finns rutiner på plats, att de är kända för medarbetarna och att man faktiskt övar och tränar på hotfulla situationer i simulerade miljöer. Vi hoppas på det bästa, men förbereder oss för det värsta.     

Mina tankar går till kollegans anhöriga. Jag ska försöka kanalisera min sorg och frustration genom att fortsätta Läkarförbundets arbete för trygga och säkra arbetsplatser. Hot och våld får aldrig bli en naturlig del av vår vardag.  

 

Ta del av alla Reflektioner från Sofia

Vill du prenumerera på Reflektioner från Sofia?

Via ”Reflektioner från Sofia” delar förbundsordförande Sofia Rydgren Stale med sig av personliga tankar och reflektioner utifrån Läkarförbundets politik. Registrera dig till kommande utskick, så skickas nästa text direkt till din e-post!


Namn

E-post
Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö