Porträttfoto av Karolina Granfelt Boman.

”Det borde vara självklart att lyssna på oss läkare”

Det centrala avtalet för alla läkare inom kommun och region innebär löneökningar på 3,3 procent. Karolina Granfelt Boman, onkolog och ordförande i Läkarförbundet Skåne, menar att det är acceptabelt, men att kampen om bättre villkor för yngre läkares fortsätter. –Det blev väl i princip ett löneavtal med lite strössel, men ett sådant här år kan man vara nöjd med det, säger hon.

Karolina Granfelt Boman har just tagit över som ordförande i Läkarförbundet Skåne, innan dess var hon vice ordförande. Det fackliga uppdraget är på halvtid och på den andra halvan är hon onkolog och överläkare på Skånes universitetssjukhus,

–Jag är övertygad om att jag blir en bättre facklig företrädare av att arbeta kliniskt och en bättre läkare på grund av att jag engagerar mig fackligt. Sedan kan jag förstås önska att det fanns ännu mer tid att ägna åt båda rollerna, säger hon.

”Jag är övertygad om att jag blir en bättre facklig företrädare av att arbeta kliniskt och en bättre läkare på grund av att jag engagerar mig fackligt”

Läkarförbundet Skåne är redan överens med arbetsgivaren om det nya avtalet på central nivå. Sedan följer förhandlingar för alla sjukhus och förvaltningar och slutligen blir det förhandlingar för enskilda medarbetare inom respektive verksamhet. Målet är att de nya lönerna ska betalas ut i oktober, men retroaktivt från den 1 april.

Karolina Granfelt Boman säger att som förhandlare är hon snäll tills hon tvingas vara något annat. Hon utgår från att alla runt bordet har samma övergripande mål; bästa möjliga vård för patienterna och en fantastisk arbetsmiljö för läkarna.

–Min uppgift som central facklig representant är att höja blicken och bevaka sådant som jämställdhet, både vad gäller kön och andra diskrimineringsgrunder, och se till att pengarna gör största möjliga nytta för läkarkåren som kollektiv. Den största potten ska inte självklart hamna hos den som är bäst på att argumentera i samtal med sin chef, säger hon.

Karolina Granfelt Boman är lite kluven till det nyss ingångna avtalet. Å ena sidan menar hon att det är en framgång för Läkarförbundet med en löneökning på 3,3 procent i en tid med hög inflation och stora underskott i många regioner. Samtidigt är det flera hjärtefrågor som ännu inte fått någon lösning.

En fråga som Läkarförbundet och inte minst SYLF (Sveriges Yngre Läkares Förening) har drivit i flera år är villkoren för läkare i början av karriären.

–Yngre läkares löner är en ödesfråga för hela läkarkåren och något som vi också har lyft här i Skåne. Om allt fler unga väljer att inte stanna kvar i yrket kommer vi inte att klara framtidens sjukvård. Särskilt med tanke på hur många år det tar att få en färdig specialist. Det krävs väldigt mycket innan läkare börjar rösta med fötterna, men om det väl sker kommer det att märkas rejält, säger Karolina Granfelt Boman.

”Yngre läkares löner är en ödesfråga för hela läkarkåren och något som vi också har lyft här i Skåne. Om allt fler unga väljer att inte stanna kvar i yrket kommer vi inte att klara framtidens sjukvård”

Förutom yngre läkares löner är frågan om övertid och arbetsmiljön de viktigaste frågorna framgent enligt henne. Något som hon alltid tar upp i diskussioner med arbetsgivaren.

–Jag försöker alltid driva våra viktigaste frågor på alla nivåer. Det tar tid att få genomslag, först nu börjar SKR ta frågan om unga läkares villkor på allvar. Jag tycker att det skulle vara självklart att lyssna på oss läkare och förstå att vi inte utgår från själviska motiv. De flesta har valt att bli läkare för att de bryr sig om människor.

På frågan varför hon själv blev läkare är svaret att hon närmast är uppvuxen på Jubileumskliniken (onkologen) på Norrlands universitetssjukhus i Umeå, där hennes mamma var lektor och överläkare inom gynekologisk onkologi.

–Jag hade (nästan) alla mina sommarjobb där, från sjukvårdsbiträde till koordinator och läkarsekreterare, men när jag började på läkarlinjen var tanken ”att jag måste ju prova något annat än onkologi”. Men eftersom onkologin kombinerar högkvalificerad vård med möten med människor kunde jag inte låta bli. Det var nog meningen att jag skulle onkolog, säger Karolina Granfelt Boman.

Nästan lika naturligt som valet att bli läkare kom det fackliga engagemanget, Hon var kursrepresentant på läkarlinjen vid Umeå universitet och sedan klinikombud. Då hade hon flyttat till Malmö och börjat jobba på Skånes universitetssjukhus och blev engagerad i motståndet mot nedläggningen av strålbehandlingen i Malmö i samband med bildande av Skånes universitetssjukhus.

I dag kan hon känna en oro över att yngre läkare väntar med att engagera sig fackligt och att representationen är sämre bland utlandsfödda läkare. Om tid fanns skulle hon gärna ägna ytterligare en halvtidstjänst åt facklig upplysning.

–Jag skulle vilja vara ute i verksamheterna och berätta om vikten av fackligt engagemang, Det handlar om att forma vår egen och sjukvårdens framtid. En otroligt viktig fråga är till exempel läkare som ledare, där vi ser att deras villkor är mycket sämre jämfört med andra chefsgrupper, säger Karolina Granfelt Boman innan det är dags att ikläda sig läkarrollen och ta hand om dagens första patient.

Text: Carina Järvenhag

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö