Louise Karlsson

”Bättre villkor för läkare tidigt i karriären är en fråga för hela förbundet”

Louise Karlsson i Göteborg drivs av att förbättra underläkares villkor och framför allt rätten till handledning. Att nå framgång i viktiga frågor är det som driver henne att fortsätta engagera sig.

Louise Karlsson gör sin ST-utbildning i ortopedi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Samtidigt doktorerar hon. Utöver detta har hon ett stort fackligt engagemang. Louise har varit förtroendevald sedan hon var underläkare före AT och idag är hon bland annat ordförande för SYLF Göteborg. Första gången hon kom i kontakt med fackligt arbete var på ett SYLF-möte 2019.

– Jag fick frågan om att arbetsvillkoren som icke-legitimerad underläkare, och svarade att jag har lägre lön och mer ansvar än AT-läkare – men utan rätt till handledare. Sedan starten av mitt fackliga engagemang har jag drivit frågor som rör villkoren för läkare tidigt i karriären, säger Louise Karlsson.

Handledning formar framtidens läkare

Den fråga som främst stått i fokus för Louise är rätten till handledning för underläkare. Hon ser det som viktigt för att skapa trygghet i yrkesrollen och menar att möjlighet till handledning kan ha en avgörande roll i att forma framtidens läkare. Hon upptäckte snabbt att många icke- legitimerade läkare inte fick någon handledning alls och att de inte hade rätt till det. SYLF Göteborg har kartlagt frågan lokalt, och drivit på för att rätten ska gälla alla. Mycket tack vare SYLF:s påverkansarbete ingår sedan förra året krav på namngiven handledare i Socialstyrelsens föreskrifter för att kunna arbeta som icke-legitimerad läkare.

– Att vi nådde framgång i arbetet kändes väldigt tillfredställande och skapade en drivkraft att fortsätta att påverka. Idag har alla underläkare rätt till handledning, åtminstone på pappret. Nästa mål är att se till att alla ska få det i praktiken.

Fortfarande är det många som inte har en angiven handledare. SYLF:s senaste kartläggning visar att enbart fyra av tio underläkare före AT på Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en handledare.

– En stor utmaning är att de som ännu inte gjort sin AT står i en beroendeställning gentemot sin arbetsgivare. De är beroende av goda referenser för att komma vidare i karriären, och kan därför vara rädda för att kritisera. Därför är det viktigt att fortsätta driva frågan om förbättrad arbetsmiljö från fackligt håll, så att våra yngsta kollegor inte behöver driva det själva.

”En stor utmaning är att de som ännu inte gjort sin AT står i en beroendeställning gentemot sin arbetsgivare. De är beroende av goda referenser för att komma vidare i karriären, och kan därför vara rädda för att kritisera. Därför är det viktigt att fortsätta driva frågan om förbättrad arbetsmiljö från fackligt håll, så att våra yngsta kollegor inte behöver driva det själva”

Viktigt att förbättra underläkares villkor
Även om rätten till handledning ligger Louise varmt om hjärtat så är hennes större mål att förbättra villkoren för läkare tidigt i karriären.


– Det är helt avgörande att lönerna förbättras. Särskilt på sjukhus jag själv arbetar på, som har Sveriges överlägset sämsta läkarlöner – där vi som enda sjukhus i landet inte får lov att förhandla våra löner när vi blir färdiga specialistläkare.

”Det är helt avgörande att lönerna förbättras”

Utöver löneläget handlar det också om andra frågor. Läkarförbundet, Sveriges läkarförbund student (SLF student) och Sveriges yngre läkares förening (Sylf) har länge vittnat om att flera regioner mer eller mindre uttalat, låter underläkare utföra omvårdnadsuppgifter.

– Det är mindre meriterande för AT-rekryterare, då man inte har innehaft traditionella läkaruppgifter trots att man varit anställd som läkare. Det är inte patientsäkert när man arbetar med uppgifter man inte har någon utbildning i, och är något både Läkarförbundet och Vårdförbundet tillsammans vill få bort.

Läs mer om handledning här

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö