Sjukvården behöver långsiktighet – inte brandkårsutryckningar

Vården genomgår just nu ett stålbad. Regionerna räknar med ett underskott på totalt 24 miljarder. Uppskattningar visar att ungefär 5 300 tjänster kommer att försvinna i regionerna under året. Det införs anställningsstopp, hyrbemanningen stryps och på vissa håll är varsel lagda eller på väg att läggas. Nyligen trädde de nya reglerna om dygnsvila i kraft, som ställer ökade krav på bemanningen.

Många av de utmaningar som nu pressar vården är inte nya. Problemet är att vårdpersonalen möter neddragningarna utan marginaler. Läkare är vana vid att finna vägar för att ge god vård oavsett förutsättningar. Men när jag nu pratar med medlemmar och förtroendevalda runt om i landet är frustrationen stor. Våra medlemmar gör sitt yttersta för att få vården att fungera varje dag men vi behöver fler kollegor och bättre förutsättningar för att kunna leverera god och säker vård. 

Att spara sig ur krisen och att avvakta med viktiga utvecklingsbehov riskerar att sätta djupa spår i verksamheterna. Att viktiga reformer uteblir innebär en sämre vård, men i många fall också högre kostnader. Att skjuta på viktiga behandlingar är de flesta fall en garanti för sämre hälsa och högre kostnader längre fram.   

Därför är det välkommet att statsminister Ulf Kristersson lovar mer resurser till vården så att vårdpersonal inte ska behöva sägas upp. Om regeringen kommer att hålla löftet återstår att se, men Läkarförbundet kommer att följa frågan noga.  

Ännu mer välkommet vore om både resurserna till och styrningen av svensk sjukvård blev mer långsiktiga. Vården förtjänar samma långsiktighet som exempelvis forsknings- eller försvarspolitiken, som styrs genom brett förankrade politiska beslut vart fjärde år.  

Vården måste kunna ge patienter en god och jämlik vård, oavsett konjunkturläge. Därför måste långsiktighet bli ett ledord i framtidens styrning och finansiering av svensk sjukvård, oavsett hur huvudmannaskapet kommer att se ut i framtiden.  

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö