Jämställdhet måste upp på arbetsgivarnas agenda

När Läkarförbundet bildades för 120 år sedan var antalet medlemmar 900. Av dessa var endast tio kvinnor. I dag består den yrkesverksamma läkarkåren av ungefär lika många kvinnor som män.

Mycket har hänt det senaste århundrandet, men villkoren för läkare utvecklas inte i takt med tiden. Vårdens arbetsgivare har misslyckats med att skapa jämställda arbetsplatser. Fler kvinnor är män överväger att lämna yrket, arbetar deltid, är sjukskrivna och utsätts för diskriminering. Sammantaget resulterar det i lägre livslöner.

Det är ett stort problem att kvinnor och män inte får samma möjligheter i läkaryrket. På samma gång är det ett hot mot kompetensförsörjningen. Om tio år kommer kvinnliga läkare sannolikt att vara i majoritet. Den framtida rekryteringen av läkare kommer inte att kunna lösas om inte jämställdheten förbättras.  Samtidigt är en ny generation läkare på väg in i arbetslivet. De ställer andra krav och värdesätter flexibilitet, trygghet och balans i arbetslivet högt. Både män och kvinnor vill kunna kombinera arbetet med att hämta och lämna barn på förskolan. Både män och kvinnor vill ha en rimlig arbetsbelastning och ett flexibelt arbetsliv. Arbetsgivarna inom vården behöver de svara upp mot förväntningarna. Jämställdhet är en av Läkarförbundets prioriterade frågor i årets avtalsrörelse. Vi har yrkat på kompletterande ersättning vid graviditetspenning, att gravida läkare ska ha rätt till befrielse från jourtjänst och upp till 270 dagars föräldralön för respektive förälder om de arbetar i samma sektor.

Om våra yrkanden går igenom innebär det små men viktiga steg framåt. De kan lägga en grund för fler initiativ på lokal nivå för att utjämna skillnaderna mellan män och kvinnor samt bidra till att vårdens arbetsgivare prioriterar jämställdheten högre. Vi vill att de tar frågan på det allvar som den förtjänar och arbetar tillsammans med oss för att öka jämställdheten inom hälso- och sjukvården.

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö