Vi måste värna våra unga läkare

Jag ville tidigt bli läkare – till en början kanske utifrån en romantiserad bild av tillvaron på sjukhus men sedan alltmer utifrån en nyfikenhet och en önskan att göra skillnad. Att förstå, möta och hjälpa individer utifrån deras egna förutsättningar. Men ibland har priset för mig som enskild individ varit högt.

Jag har haft förmånen att under många år arbeta i verksamheter där man prioriterat kontinuitet – på en specialistklinik där jag varit patientansvarig läkare till vårdcentraler som listar på läkare. Jag är glad över att ha fått följa mina patienter över tid – jag har funnits där när livet är som svårast men också fått vara med på resan tillbaka till ett fungerande liv.

Men ibland har priset för mig som enskild individ varit högt – det är också tufft och slitsamt att arbeta som läkare och speciellt som ung läkare. När jourerna duggar tätt, möjligheterna till återhämtning blir begränsade, vårdplatsbristen pressar en till det yttersta och möjligheten att påverka det egna arbetet är som bortblåst. Då är det tufft.

Jag vet att många av våra unga läkare har svårt att kombinera familjeliv med arbete, jag har själv varit i den situationen. Man får inte den återhämtning man behöver och tyvärr är det vanligt att man inte får tillräckligt med stöd och introduktion när man är ny på jobbet.

”Dagens unga läkare är framtidens sjukvård”

Som AT-, BT- och ST-läkare befinner man sig dessutom i beroendeställning gentemot arbetsgivaren och våra unga medlemmar vittnar om en utbredd tystnadskultur. 1 av 3 läkare tidigt i karriären uppger att man inte vågar framföra kritik till ledningen. Många är rädda för att det ska skada deras karriärer och möjlighet att få AT-tjänst. Regionerna behöver tillsätta fler AT-tjänster och staten behöver ta över ansvaret för att dimensionering och samordning. Läkarförbundet kräver också att en kriskommission tillsätts av regeringen för att se över läkarnas och speciellt yngre läkares arbetsmiljö.

Dagens unga läkare är framtidens sjukvård och vi på Läkarförbundet kommer fortsätta att lyfta deras arbetsvillkor tills något händer. Arbetsgivarna har ett stort ansvar här att se till att våra unga läkare får rätt förutsättningar att genomföra, utvecklas och må bra i sitt viktiga arbete.


Sofia Rydgren Stale, förbundsordförande


Ta del av alla Reflektioner från Sofia

Vill du prenumerera på Reflektioner från Sofia?

Via ”Reflektioner från Sofia” delar förbundsordförande Sofia Rydgren Stale med sig av personliga tankar och reflektioner utifrån Läkarförbundets politik. Registrera dig till kommande utskick, så skickas nästa text direkt till din e-post!


Namn

E-post
Lämna följande fält tomt

Jag samtycker till behandling av mina personuppgifter

Läkares arbetsmiljö

Läkarförbundets medlemmar vittnar dagligen om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och etisk stress. När trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras. Tid för patienter och för återhämtning, tillräckliga resurser och personal är viktiga förutsättningar både för arbetsmiljö och patientsäkerhet.

Det finns ett tydligt samband mellan arbetsmiljö och vårdkvalitet, där läkares arbetsförhållanden kan vara direkt livsavgörande.

Läkarförbundet har under flera års tid fått signaler om bristande arbetsmiljö på många arbetsplatser. Läkare blir sjuka, ser sig tvungna att gå ned i arbetstid, byta jobb eller helt lämna yrket. Det behövs krafttag för en bättre arbetsmiljö innan det är för sent.

Läs mer om läkarnas arbetsmiljö på vår webbplats

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö