Har du koll på avtalsförhandlingarna?

Fakta Läkarförbundet och SKL förhandlar just nu om ett nytt kollektivavtal om läkares lön och arbetsvillkor. Här kan du på ett enkelt och lättförståeligt sätt ta del av fakta kring avtalet och hur förhandlingarna går till.

Läkarförbundet kräver förbättrad arbetsmiljö

Nyhet Tyngden på läkares arbete och kraven på insatser under jour och beredskap har ökat. Det leder till stor påverkan på läkares arbetsliv. Läkarförbundet arbetar därför ihärdigt för att få till stånd förhandlingar med arbetsgivaren om bättre arbetsmiljö för att åstadkomma ett hållbart yrkesliv.

Jour & beredskap – så funkar det

Video Frågan om läkares jour lyfts återkommande i debatten, och inte sällan förekommer missuppfattningar. Så hur fungerar systemet egentligen?

Läkarförbundets yrkanden i avtalsrörelsen

Dokument Tisdagen den 20 december lämnade Läkarförbundet över sina yrkanden till Sveriges Kommuner och Landsting och Pacta inför 2017-års kommunala avtalsrörelse. Läkarnas nuvarande avtal löper ut den 31 mars.

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet