Lars Rocksén -Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.

Vem tar hand om helheten inom sjukvården?

Läkarförbundet presenterar en filmserie på Tryggvård.se, där svenska läkare delar med sig av sina personliga berättelser från verkligheten.

– Jag har jobbat på många sjukhus runt om i Sverige och ser överallt hur man separerar patienternas situation i små, små isolerade bitar. Vården delas upp mellan kommun – region – primärvård – slutenvård och olika specialistavdelningar.

Möt narkosläkaren Lars Rocksén från Örnsköldsvik i filmen där han ställer sig frågan. Vem är det som tar hand om helheten inom sjukvården?

Läs även: Reportage om filmen och Lars Rocksén i tidningen Allehanda (OBS: +-artikel kräver inloggning)

Se även de andra filmerna i vår serie där svenska läkare delar med sig av sina personliga berättelser.

Lungläkaren Elisabeth Bernspång vill lägga mer tid på samtalen med patienterna, då känns jobbet meningsfullt för henne.

Snart har Elisabeth arbetat halva sitt yrkesliv. Men hon undrar mer och mer om hon kommer att orka med den andra halvan?

Se filmen här


Träffa Valeria Linderell som arbetar på en kvinnoklinik och hör henne berätta om vardagen på akutmottagningen, arbetsbelastningen, varför hon blev läkare och hur jobbet går att kombinera med familjelivet.

Se filmen här


Vill du dela med dig av din berättelse på TryggVård.se? Kontakta oss på Läkarförbundet erik.kjellin@slf.se.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö