Kalibers granskning visar ansträngd primärvård

En undersökning av P1-programmet Kaliber visar att det saknas läkare på många vårdcentraler. Läkarna har ofta en mycket hög arbetsbelastning och många blir sjukskrivna på grund av stress, eller byter helt enkelt jobb för att de inte orkar med.

Kaliber enkät har besvarats av cirka 900 specialistläkare inom primärvården. Enkäten visar bland annat att mer än hälften av läkarna jobbar deltid för att orka med och över 160 av de 900 allmänläkarna i enkäten uppger att de varit sjukskrivna på grund av stress.

En siffra som Ove Andersson, andre vice ordförande i Läkarförbundet, kommenterar i Kaliber:

– Det här är värre än det var för ett par år sedan. Jag tänker på vakansgraden och att fler förefaller vara, eller har varit, sjukskrivna för det här och en femtedel är verkligen en alarmerande signal – en varningsklocka, säger Ove Andersson.

Lyssna på Kaliber: Hur mår vårdcentralens läkare?

Läs: Här kan du läsa hela programmet

Under de senaste fem åren har närmare 260 av de 900 som svarar bytt arbetsplats eftersom belastningen varit för hög. Ungefär lika många har övervägt att helt lämna yrket.

Anders Henriksson är förste vice ordförande i arbetsgivarorganisationen Sveriges kommuner och landsting, SKL, säger:

– Så vi gör en hel del. Men det visar ju inte minst er enkät att vi måste göra ännu mer för att höja attraktiviteten i primärvården.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö