Bild: Getty images

”Vi vägrar acceptera att detta blivit ett normaltillstånd inom svensk sjukvård”

Ny statistik från OECD visar att Sverige har lägst antal vårdplatser i hela EU. Och enligt Socialstyrelsen ökar köerna och det sker en fortsatt ökning av antalet överbeläggningar och utlokaliseringar; patienter som vårdas på en annan avdelning än det medicinska tillståndet kräver.

Antalet vårdplatser minskar över hela landet. Bristen på vårdplatser har cementerats och utgör stora risker för patientsäkerheten såväl som för personalens arbetsmiljö. Vi vägrar acceptera att detta har blivit ett normaltillstånd inom svensk sjukvård, skriver Sveriges läkarförbund i Göteborgs Posten.

Flera nyligen lanserade rapporter bekräftar att Sverige har medicinska resultat i världsklass, men mycket stora problem vad gäller tillgänglighet.

Socialstyrelsen: Väntetider ökar – inget landsting lever upp till vårdgarantin

Socialstyrelsens ”Tillgänglighet i hälso- och sjukvården” visar att väntetider för att få vård inom primärvård och specialistvård samt väntetider vid landets akutmottagningar fortsätter att öka.

De regionala skillnaderna är stora, men inget landsting lyckas leva upp till den lagstadgade vårdgarantin.

Läs även: ”Politiken måste ge konkreta svar på vårdens verkliga problem”

Vårdgarantin i Sverige innebär att en patient som söker sig till primärvården ska få träffa en läkare inom en vecka, få en tid i specialistvården inom tre månader och efter ett sådant besök få åtgärd såsom operation inom ytterligare tre månader.

OECD: Fortsatt färre vårdplatser

OECD mäter regelbundet antal disponibla vårdplatser per 1 000 invånare för länder inom samarbetsorganet. Sverige har de senaste åren tillhört de tio länder i som legat i botten. I OECD:s nyligen lanserade rapport ”Health at a Glance”, som presenterar siffror från 2015, har de svenska vårdplatserna blivit ännu färre. Jämfört med andra EU-länder har Sveriges lägst antal disponibla vårdplatser, bland OECD-länderna har endast Mexiko och Chile färre.

Se filmen: ”Vårdplatsbristen resulterar i vårdskador och flera dödsfall varje år”

Rapporten visar även att Sverige tillhör de länder som ligger bäst till vad gäller antibiotikaförskrivning.

Socialstyrelsen: Överbeläggningar växande problem

Även Socialstyrelsens ”Öppna jämförelser 2017 – En god vård?” visar att både väntetider till operation och överbeläggningar ökar till följd av vårdplatsbristen.

– En överbelagd vårdavdelning innebär att patienter vårdas på en plats som inte har den medicinska utrustning som kan behövas och en arbetsmiljö som ökar risken för vårdskador, säger Kalle Brandstedt, utredare på Socialstyrelsen, i ett pressmeddelande.

Även sjukfrånvaron bland anställda inom landsting och regioner ökade under den undersökta perioden.

Läs även: ”Jag vill inte förlora en enda kollega till på grund av dålig arbetsmiljö”

Rapporten visar även glädjande resultat, som att medellivslängden ökar och fler överlever hjärtinfarkt och cancer.

Gå från ord till handling i vårdplatsfrågan

Sveriges läkarförbund kräver:

  • En personalpolitik som möjliggör en trygg vård och ett hållbart arbetsliv
    För att lösa vårdplatsbristen krävs en personalpolitik som renodlar arbetsuppgifter, prioriterar arbetsmiljön, premierar erfarenhet samt garanterar kompetensutveckling. Endast så kan vi bryta den onda cirkeln vi befinner oss i, där vårdplatsbristen styr både arbetssätt och arbetsgivarens förmåga att bemanna verksamheten.
  • Vårdplatsdimensionering utifrån befolkningens behov
    Antal och fördelning mellan olika vårdplatser ska utgå från en analys av befolkningens faktiska behov. Det är en nödvändig förutsättning för att undvika problem med överbeläggningar, utlokaliseringar och växande vårdköer.
  • En nationell primärvårdsreform
    För att kunna tillgodose en större del av befolkningens vårdbehov utanför sjukhusen behövs en förstärkt primärvård med patientansvariga läkare som tillsammans med teamet har tillräcklig kapacitet och kompetens för medicinskt omhändertagande utanför sjukhusen. Primärvårdens kapacitet måste öka för att långsiktigt möjliggöra primärvårdens uppdrag som den självklara basen i svensk hälso- och sjukvård.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö