Läkares jour ger mycket vård för pengarna

Jour och beredskapssystemet ger mycket och avancerad vård för pengarna – dygnet runt.

Det visar kartläggningen Läkares arbetstider, som slår hål på myter om jour och beredskap.

För att ta reda på hur mycket läkare arbetar utifrån nuvarande jouravtal, och hur mycket vård arbetsgivaren får ut av nuvarande system, gav Läkarförbundet konsultföretaget PwC, som oberoende aktör, i uppdrag att kartlägga läkares arbetstider.

Studien visar att läkare arbetar över normal arbetstid. Som grupp arbetar läkare i snitt 41,1 timmar i veckan, även efter uttag av kompensationsledighet. För arbetsgivaren är systemet därmed ekonomiskt gynnsamt med stora möjligheter till en flexibel användning av tillgängliga personalresurser utifrån patienternas behov. Dygnet runt, året om.

Jouravtalet ger mycket och avancerad vård för pengarna. Det gäller på både stora och små kliniker. Jour och beredskap gör att specialister, även inom smala subspecialiteter, snabbt kan kallas in när patienter behöver det.

Slutsatserna i rapporten kan kort sammanfattas med att:

  • Jouravtalet är kostnadseffektivt för arbetsgivarna
  • Jouravtalet medför hög flexibilitet och patientnytta
  • Jouravtalet fungerar väl i sin helhet idag

Hela rapporten Läkares arbetstid

Senaste nytt från TryggVård.se

Situationen i vården har blivit ohållbar. Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården och ordna fler vårdplatser.

Skriv under namninsamlingen du också!

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet