”Treskift är vägen att gå för akutläkare”

Läkaravtal 2024 Att läkare ska kunna få jobba treskift är en viktig fråga för Arin. Han menar att skiftformen lägger grund för ett hållbart arbetsliv och en bättre vård för patienterna.

Sjukvården behöver långsiktighet – inte brandkårsutryckningar

Sofias reflektioner Vården genomgår just nu ett stålbad. Regionerna räknar med ett underskott på totalt 24 miljarder. Uppskattningar visar att ungefär 5 300 tjänster kommer att försvinna i regionerna under året. Det införs anställningsstopp, hyrbemanningen stryps och på vissa håll är varsel lagda eller på väg att läggas. Nyligen trädde de nya reglerna om dygnsvila i kraft, som ställer ökade krav på bemanningen.

Beredd på att vad som helst kan hända i fält

Torbjörn Vedberg är militärläkare och har deltagit i flera internationella insatser. Han säger att förutom att läsa på så mycket som möjligt om landet är det viktigt att ha en mental förberedelse för att vad som helst kan hända. –Du befinner dig väldigt långt från vardagen som läkare i Sverige.

Livet som läkare – avsnitt 4

Video Läkaryrket är svårt. Läkare ska använda sina stora kunskaper för att ta mycket viktiga beslut, ibland i pressade arbetssituationer. I fjärde delen av Livet som läkare får du en förståelse för hur sjukvården är och bör fungera för att läkarnas kompetens ska tas tillvara på bästa sätt för patienterna.

Livet som läkare – avsnitt 3

Video I det tredje avsnittet av Livet som läkare får du vara med när Hannah, Ioannis och Jonas undersöker och behandlar patienter, i alla åldrar. Läkarna berättar om glädjen i att möta patienter, och om om det som är svårt och sorgligt.

En läkares vardag – nattjour på akuten 2

Video Sju av tio läkare upplever att jourpassen blivit tyngre under deras arbetsliv. Det är dags att omvärdera kvällsarbetet utifrån att påfrestningarna och ansvaret är större.

44 år gratis – varje vecka

Video Runt om i landet vittnar läkare om övertid som inte registreras, flextid som brinner inne och arbetad tid som arbetsgivaren får gratis. Läkarförbundet kräver förändring.

Uppdatera din profilbild på Facebook

Tips Vill du också få ett snyggt filter på din profilbild med avtals-payoffen "Läkares villkor är en samhällsfråga" på Facebook?

Erik Erichsen, rebellkirurgen sitter vid sitt matbord. Blommor och ljus står på bordet.

Rebell som ser till patienternas bästa

Porträtt Erik Erichsen har de senaste åren blivit känd som Rebellkirurgen. Men mycket längre än så har han sagt sin mening och varit kritisk till den ökande byråkratin inom svensk sjukvård.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö