En läkares vardag – nattjour på akuten 2

Sju av tio läkare upplever att jourpassen blivit tyngre under deras arbetsliv. Det är dags att omvärdera kvällsarbetet utifrån att påfrestningarna och ansvaret är större.

Läkare har ett ansvarsfullt och krävande arbete i en pressad arbetsmiljö. Jourhavande läkare har det yttersta ansvaret för den akuta verksamheten, övergripande ansvar för inneliggande patienter och ofta ledningsansvar.

Se filmen i dess rätta format

Tyngden på arbetet och kraven på närvaro under jour och beredskap har ökat med åren. Det har inneburit en stor påverkan på läkares arbetsliv. Samtidigt upplever många läkare att de inte får tillräcklig möjlighet för vila och återhämtning i anslutning till jour och beredskap.

Avgörande för en välfungerande vård

Kvällsarbetet måste nu omvärderas utifrån att påfrestningarna och ansvaret är större och varje läkare bör ges möjlighet att själv välja kompensationsform vid jour och beredskap.

Att läkare ska orka ett helt yrkesliv är avgörande för en fungerande vård. Tillräcklig vila och återhämtning är en förutsättning.

Läkares villkor är en samhällsfråga

För att kunna ge patienter en god, nära och trygg vård behöver läkare goda villkor och rätt förutsättningar.

Läs om kraven från Läkarförbundet i avtalsrörelsen 2020

Med 55 000 medlemmar och samhället i ryggen gör vi skillnad.

Baserat på drygt 1 100 svar i enkät med Läkarförbundets medlemmar.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö