Livet som läkare – avsnitt 4

Läkaryrket är svårt. Läkare ska använda sina stora kunskaper för att ta mycket viktiga beslut, ibland i pressade arbetssituationer. I fjärde delen av Livet som läkare får du en förståelse för hur sjukvården är och bör fungera för att läkarnas kompetens ska tas tillvara på bästa sätt för patienterna.

Att vara läkare innebär att ta tuffa beslut, jobba långa arbetsdagar och ge tunga besked. Men det handlar också om glädjen i mötet med patienten och skickligheten i yrket. I den här serien möter du tre läkare som delar med sig av hur de är att leva livet som läkare.

Läkare får arbeta med både människor och vetenskap – och verkligen göra skillnad. Läkare botar, lindrar, tröstar och tar ansvar för en trygg vård. Det är ett yrke som är utmanande, och ska vara utmanande, men när trycket på vårdens personal blir för hårt ökar risken för misstag och patientsäkerheten äventyras.

Läkarna i serien berättar om sjukvårdens utmaningar, bland annat om bristen på specialistläkare och på utbildnings- och vårdplatser. Om den stress och oro många läkare därför tvingas leva med. Samtidigt som de vittnar om glädjen och stoltheten i att vara och utbilda sig till läkare.

Tre läkare i olika delar av landet

På Drottning Silvias barnsjukhus i Göteborg arbetar narkosläkaren Hannah Fovaeus. För henne varvas komplicerade operationer med omvårdnad av svårt sjuka barn i ett hektiskt tempo. Hannah förklarar hur operationsteam arbetar och vad som krävs för att de ska ha hållbara arbetsvillkor.

Som ortoped på ortopedkliniken i Karlstad behandlar Ioannis Ioannidis barn och vuxna med sjukdomar, skador och smärtor i ben, leder och muskler. Ioannis är även verksamhetschef. Han berättar om hur läkarteamen är organiserade för att utbilda och handleda unga läkare.

Jonas Eriksson är AT-läkare på Södersjukhuset i Stockholm. AT, eller allmäntjänstgöring, ger läkarlegitimation och är en förutsättning för att göra ST, specialisttjänstgöring. Han ger en beskrivning av AT-läkarens situation, och hur utsatta unga läkare är när de arbetar som underläkare innan de har fått en AT-plats.

Läkares villkor är en samhällsfråga

För att kunna ge patienter en god, nära och trygg vård behöver läkare goda villkor och rätt förutsättningar.

Läs om kraven från Läkarförbundet i avtalsrörelsen 2020

Med 55 000 medlemmar och samhället i ryggen gör vi skillnad.

#vitaransvar för en #tryggvard

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö