Arin Malkomian. Foto: Joakim Andersson

”Treskift är vägen att gå för akutläkare”

Att läkare ska kunna få jobba treskift är en viktig fråga för Arin. Han menar att skiftformen lägger grund för ett hållbart arbetsliv och en bättre vård för patienterna.

För dem som är intresserade av akutsjukvård är Arin Malkomian framför allt förknippad med Akutläkarpodden. Den startade han 2020 tillsammans med Hilda Hahne, som precis som Arin varit aktiv i Svensk Förening för Akutsjukvård (SWESEM). Sedan dess har akutläkaren Hani Rafiq anslutit.

Målet med podden var att stärka gemenskapen inom basspecialiteten. Över 70 avsnitt senare har en mängd ämnen avhandlats, och många olika gäster har deltagit.

– Podden är ett sätt för oss lyfta frågor som vi tycker är viktiga och att påverka akutsjukvården. Samtidigt ger den en möjlighet att beskriva hur akutsjukvården har utvecklats genom åren, säger Arin Malkomian.

Arin arbetar idag främst i Eskilstuna, där han är överläkare på akutkliniken och studierektor. Han är även verksam i Stockholm, där han arbetar på Capio Läkarbilar. En tumör i knät i unga år och John Carter inspirerade honom att vilja bli läkare.

– En egen upplevelse av sjukvården och att titta på många avsnitt av Cityakuten räckte för att tända mitt intresse. John Carter var ju också akutläkare, han inledde sin karriär som kirurg men bytte sedan till en akutavdelning.

Treskift viktigaste frågan

Av alla de frågor som engagerar Arin, varav många har belysts i podden, så tycker han att treskift är den viktigaste. Arin lyfter fram flera fördelar med skiftformen. Exempelvis innebär det att kompledighet inte samlas på hög och att det skapar bra utrymme för vila. Arin har även arbetat 40-timmarsveckor med jour och menar att skift ger en bättre med återhämtning och möjligheter att ta extrapass för den som vill.

– Ur mitt perspektiv handlar det om att skapa ett hållbart arbetsliv, att man ska orka jobba under många år. Treskift är en bra modell för verksamheter som drivs dygnet runt.

”Ur mitt perspektiv handlar det om att skapa ett hållbart arbetsliv, att man ska orka jobba under många år. Treskift är en bra modell för verksamheter som drivs dygnet runt”

Ordinarie arbetstid vid heltidsanställning uppgår till 40 timmar i genomsnitt per helgfri vecka. För den som arbetar inom kommun eller region finns det bland annat riktlinjer om att arbetsgivaren ska se till att en läkare inte ska behöva gå jour mer än vart sjunde dygn. För akutläkare kan det se olika ut beroende på vilken arbetsgivare de har. Helsingborg och Varberg är exempel på arbetsgivare som tillämpar treskift.

– Jag har inte träffat någon akutläkare som inte vill ha treskift. Vi måste hela tiden vara tillgängliga och kan ofta inte äta lunch. Med skift går att klara av.

Arin är medveten om läkares arbetssituationer skiljer sig åt och modellen inte passar överallt. Treskift är också något som flera arbetsgivare vill ha. Han konstaterar att de som arbetar kontorstider får en lägre lön, och att de som är med och driver verksamheten framåt behöver någon form av kompensation.

– Läkarförbundet måste representera alla. En liten grupp kan inte alltid få som de vill. Men för akutläkare och andra läkare som arbetar i verksamheter som pågår dygnet runt är treskift vägen till ett hållbart arbetsliv och en bra vård för patienterna.

Läkarförbundet måste representera alla. En liten grupp kan inte alltid få som de vill. Men för akutläkare och andra läkare som arbetar i verksamheter som pågår dygnet runt är treskift vägen till ett hållbart arbetsliv och en bra vård för patienterna.

Treskift innebär att ordinarie arbetstid är förlagd till veckans alla dagar och timmar. Veckoarbetstiden förkortas då till 38 timmar och 15 minuter per vecka i genomsnitt.

Läs mer om läkares arbetstid här

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö