Featured Video Play Icon

44 år gratis – varje vecka

Runt om i landet vittnar läkare om övertid som inte registreras, flextid som brinner inne och arbetad tid som arbetsgivaren får gratis. Läkarförbundet kräver förändring.

Läkarförbundet har genom en arbetsmiljöenkät tagit fram siffror över läkarkårens oregistrerade övertid. Bara bland förbundets yrkesverksamma medlemmar handlar det om sammanlagt 82 230 timmar, 2056 arbetsveckor eller 44 år. Varje vecka.

Dagens Samhälle: Läkarförbundet larmar om obetald övertid för läkarna

Att läkare ska orka ett helt yrkesliv är avgörande för en fungerande vård. Att få ett erkännande, och betalt för all den tid som läkare arbetar är en förutsättning.

Den omfattande obetalda oregistrerade övertiden innebär:

  • Ett osynliggörande av läkares arbete, och att bemanningen inte anpassas efter arbetsbördan
  • Att arbetsgivarna får många gratis läkartimmar
  • Att arbetsgivare saknar överblick och läkare pressas att arbeta utanför den planerade arbetstidens längd
  • Att risken för negativa effekter på läkares hälsa såväl som välmående ökar

Läs mer: Läkarnas omfattande övertidsarbete

Läkares villkor är en samhällsfråga

För att kunna ge patienter en god, nära och trygg vård behöver läkare goda villkor och rätt förutsättningar.

Läs om kraven från Läkarförbundet i avtalsrörelsen 2020

#vitaransvar för en #tryggvard – #läkaravtal2020

Senaste nytt från TryggVård.se

Situationen i vården har blivit ohållbar. Nu måste politikerna införa en kriskommission för vården och ordna fler vårdplatser.

Skriv under namninsamlingen du också!

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet