fbpx
Läkarförbundets ordförande iHeidi Stensmyren i blå bussarong med mörk bakgrund
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Läkares omfattande övertidsarbete

SVT och tidningen Sjukhusläkaren har granskat både läkares övertidsberg och den omfattande oregistrerade övertiden. Fram träder en bild som är väl bekant för oss läkare.

Läkare i Sverige arbetar mycket och läkare arbetar ofta övertid. Det handlar ofta om flera hundra timmar om året. SVT:s granskning visar att över 1 000 läkare var och en arbetade över 200 övertidstimmar. 150 läkare arbetade mer än 400 timmar.

Läs mer: Läkare jobbade över 1 000 timmar övertid – på ett år

Det är ohållbart. När läkare arbetar så mycket under så pass svåra förhållanden påverkar det arbetet.

Samtidigt som regionernas statistik visar på ett omfattande övertidsarbete vet vi dessutom att den faktiska arbetstiden är långt större. Regionernas övertidsstatistik visar nämligen långt ifrån hela bilden. Det finns även ett omfattande obetalt arbete på övertid som inte registreras och därmed inte heller syns i statistiken.

Läkares övertidsarbete är ett problem

I tidningen Sjukhusläkaren vittnar Läkarförbundets lokalföreningar om att system för att tidsregistrera övertid enligt arbetstidslagen saknas.

Arbete som måste göras och inte kan lämnas över förvandlas till flextid som sedan brinner inne. Hela 80 procent av Läkarförbundets lokala föreningar upplever att övertidssituationen är ett problem för medlemmarna.

Läs mer: Kartläggning: Omfattande obetalt arbete på övertid

Detta innebär ett osynliggörande av arbetet som läkare gör och regionerna får en ofantlig mängd arbetade läkartimmar gratis. I och med att detta har satts i system över många år så anpassas bemanningen inte heller efter arbetsbördan.

Resultatet är en orimligt tuff arbetsbelastning, vilket i sin tur innebär risker för patienterna. Arbetssituationen innebär också en risk för läkare som individer.

Stressforskaren Alexander Wilczek, som har behandlat många utmattade läkare, beskriver hur läkare jobbar hårt för att rädda ett dysfunktionellt system, som mer eller mindre kräver övertidsinsatser. Antalet felbehandlingar och felbeslut ökar ju tröttare läkaren är.

Läkarnas villkor är en samhällsfråga

Men frågan är då; varför ställer läkare upp på att jobba gratis? Det enkla svaret är att vi är ansvariga inför våra patienter.

Läkare går inte bara hem när arbetsdagen är slut. Vi har hand om våra sjuka patienter och vi tar ansvar för att vården går runt, varje dag, helg som vardag, året om.

Det är läkarens legitimation och yrkesansvar som är garant gentemot befolkningen att vården håller. Det innebär även att vi kompenserar för bristande strukturer. Därmed är läkarnas villkor en samhällsfråga.

Läs mer: Lojala läkare garant för en trygg vård

Tillräcklig vila och återhämtning är avgörande för en trygg vård och en förutsättning för att läkare ska orka ett helt arbetsliv. De problem som finns på många håll i landet vad gäller registrering och hantering av övertid behöver åtgärdas så att beslutsfattare får underlag att driva förändring.

Problematiken får inte cementeras. Nu behövs ett partsgemensamt arbete för översyn av övertid, flexibel arbetstid och efterlevnad av gällande regelverk.

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Läkares villkor är en samhällsfråga

För att kunna ge patienter en god, nära och trygg vård behöver läkare goda villkor och rätt förutsättningar.

Läs om kraven från Läkarförbundet i avtalsrörelsen 2020

Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet