Porträttfoto av Karolina Granfelt Boman.

”Det borde vara självklart att lyssna på oss läkare”

Läkaravtal 2024 Det centrala avtalet för alla läkare inom kommun och region innebär löneökningar på 3,3 procent. Karolina Granfelt Boman, onkolog och ordförande i Läkarförbundet Skåne, menar att det är acceptabelt, men att kampen om bättre villkor för yngre läkares fortsätter. –Det blev väl i princip ett löneavtal med lite strössel, men ett sådant här år kan man vara nöjd med det, säger hon.

”Kontorsplatser måste planeras smartare”

Läkaravtal 2024 Kirurgen Marie Engman har sett hur de administrativa platserna för läkare stadigt minskat de senaste åren. Det gör det både svårare att vara produktiv och att upprätthålla patientsäkerheten. –Sjukhusläkare som jobbar på flera olika platser under en dag behöver en plats att landa på, säger hon.

”Många medlemmar ger förbundet styrka”

Läkaravtal 2024 Läkarstudenten Shabnam Zamani tror på kollektivets kraft i att åstadkomma förändring och är säker på att fler unga vill engagera sig fackligt. Bara de ges rätt förutsättningar.  –Unga är den starkaste lobbygruppen för framtiden. Därför måste Läkarförbundet satsa på läkare i början av karriären, säger hon. 

”Våga ta steget och bli chef”

Läkaravtal 2024 Veronica Snoder har kombinerat kliniskt arbete med att vara verksamhetschef på Visby lasarett under större delen av sin karriär. Hennes bästa råd till andra som funderar på att bli chef är att våga. – Det är ett roligt och utvecklande jobb, säger hon.

”Viktigt att ha en hög andel läkare som forskar”

Läkaravtal 2024 Theodor Lav forskar samtidigt som han håller på att slutföra läkarutbildningen i Lund. Han vill att det ska bli lättare att kombinera forskning med kliniskt arbete. – Det är oroande att en allt mindre andel läkare forskar. De behövs för att driva den medicinska utvecklingen framåt, säger han.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö