”Våga ta steget och bli chef”

Veronica Snoder har kombinerat kliniskt arbete med att vara verksamhetschef på Visby lasarett under större delen av sin karriär. Hennes bästa råd till andra som funderar på att bli chef är att våga. – Det är ett roligt och utvecklande jobb, säger hon.

Veronica Snoders två jakthundar av rasen Basset Artesien Normand skäller glatt i bakgrunden. I dag är hon först och främst tillförordnad verksamhetschef internmedicin och arbetar hemma med möten och administration. Hon försöker skilja den rollen från den som överläkare i reumatologi.

–Jag försöker vara tydlig med vilken roll jag är i. När jag är ombytt i doktorskläder pratar vi inte om medarbetarsamtal, då är det kliniska arbetet i fokus. Sedan är jag förstås alltid chef i vissas ögon. Men det är viktigt att tänka på hur man kommunicerar i de olika rollerna och vara medveten om den kunskap man bär med sig tack vare sin roll som chef, säger hon.

En hjärtefråga för Veronica Snoder är att fler läkare ska våga ta steget att bli chefer, men också att de ges rätt förutsättningar för att kunna leda verksamheten.

–Man måste ha ett rimligt uppdrag och ha mandat att kunna ta beslut. Om det inte finns tillräckliga mandat blir du mer som en gisslan på din post. Det krävs också tillit från sin närmaste chef och att man har stödresurser inom sådant som HR, ekonomi, IT och upphandlingar. Man kan inte göra allt själv som verksamhetschef.

I Läkarförbundets chefsenkäter uttrycker många att de vill kunna kombinera chefskarriären med att arbeta kliniskt. Något som Veronica Snoder har lyckats göra, även under den period när hon hade dubbla chefsuppdrag.

–Jag har alltid lyckats ta mig någon dag för att arbeta kliniskt. Det är viktigt eftersom det är min grundprofession. Jag kan göra nytta som läkare och det gör att jag hänger med i vad som händer medicinskt och vad som ”puttrar” på golvet, säger hon.

”Jag kan göra nytta som läkare och det gör att jag hänger med i vad som händer medicinskt och vad som ’puttrar’ på golvet”

Att hon tog steget och blev chef tidigt i karriären beror bland annat på att hon kände ett starkt stöd från sina kolleger. Hon flyttade till Gotland med sin man när de hade fått barn och gjorde klart sin dubbelspecialitet inom reumatologi och internmedicin på Visby lasarett.

–Det började med att jag var chef för AT-läkarna och samtidigt upplevde jag att det saknades en tydlig ledning och styrning på min arbetsplats på internmedicin. För att kunna bedriva en bra sjukvård måste arbetsmiljön vara god och medarbetarnas kompetens måste tas tillvara. Jag tyckte inte att det leddes på ett bra sätt och var lite frustrerad, säger hon och tillägger:

–Vi hade diskuterat oss kolleger emellan, men det var ingen som ville kliva fram och bli chef. Så jag räckte upp handen och sa ”jag gör det om ni backar mig och hjälper till”. Jag vågade ta klivet tack vare mina kolleger!

På frågan vad som är speciellt med att arbeta och vara chef på ett litet sjukhus som Visby lasarett svarar Veronica Snoder att något som utmärker sjukhuset är att de måste vara väldigt breda i sin kompetens. Det är en anledning till att hon själv blev dubbelspecialist.

–Som chef på ett mindre sjukhus kan man också stå lite ensam, därför är det så viktigt att ha förtroende för sin närmaste chef. Man behöver också hitta andra chefer att diskutera svåra frågor med och få stöd i de prioriteringar man behöver göra som påverkar det medicinska innehållet.

En av de viktigaste anledningarna till att läkarkåren helst vill se en annan läkare som chef är just att de förstår det medicinska innehållet i verksamheten.

–Det är en komplex verksamhet. Läkare har den högsta medicinska utbildningen vilket ger förutsättningar att se alla perspektiv och förstå de medicinska konsekvenserna som olika beslut för med sig. Därför är det så viktigt att vi har läkare eller andra medicinskt kunniga personer som chefer. Vi förstår också vikten av en god arbetsmiljö så att det finns förutsättningar för våra medarbetare att ge en god vård. säger Veronica Snoder.

”Vi förstår också vikten av en god arbetsmiljö så att det finns förutsättningar för våra medarbetare att ge en god vård”

De svåraste beslut hon har fattat som chef har just handlat om att fördela och prioritera begränsade resurser som finns i form av både personal och pengar.

– Det gäller att hela tiden att tänka på vad det blir för konsekvenser av det du väljer eller det du väljer bort. Vad blir bäst för flest patienter? Därför behövs chefsutbildningar med särskilt sikte på vården. Jag gick till exempel utbildningen för verksamhetschefer i Chefsföreningens regi. säger Veronica Snoder.

Hon välkomnar att Läkarförbundet nu startar en egen chefsutbildning till våren 2024.

–Det finns en uppsjö av ledarskapsutbildningar men vi behöver sätta chefskapet i en medicinsk kontext. En chefsutbildning handlar heller inte enbart om kunskapen du får, utan också om det värdefulla nätverket av andra chefer som du kan vända dig till i framtiden.

På frågan om medicinsk kompetens hos cheferna värdesätts tillräckligt av regionerna svarar Veronica Snoder att hon tror och hoppas att det börjar göra det.

–Vikten av det medicinska perspektivet blev tydligt för hela sjukvården och samhället under pandemin, då klev många läkare fram och fattade tuffa beslut vilket ingen annan kunde göra. Det blev nog en ögonöppnare för många regioner, men det finns mycket kvar att göra för att lyfta läkare som chefer.

Veronicas tre bästa chefstips till unga läkare: 

  1. Våga och tro på dig själv. Det är roligt och utvecklande.
  2. Skaffa dig en mentor och se till att du får ett chefsnätverk. Gå en ledarskapsutbildning.
  3. Jag säger till nya chefer att det är ett maraton och inte en sprint. Det går inte att förändra allt på en gång. Se till att vara uthållig, du behöver hålla över tid.

Hur arbetar Läkarförbundet med frågan? 

Att fler chefer ska vara läkare är en del i Läkarförbundets politiska program. En viktig del i arbetet för det är att kommunicera resultat av både forskning och Läkarförbundets egna medlemsundersökningar som visar att chefer med hög medicinsk kompetens ger bättre patientsäkerhet och en bättre arbetsmiljö.

I Läkarförbundets rapport Vårdens ledarskap visar vi att de läkare som har chefer som är läkare är mer benägna att råda närstående söka vård på den egna arbetsplatsen. Det är också mer troligt att de skulle rekommendera bekanta att söka jobb där. Slutligen anser de att chefen i högre utsträckning kan påverka den medicinska utvecklingen och säkerställa en god arbetsmiljö. Likartade resultat visar även vår rapport Chefskap, del fyra i rapportserien om Läkarförbundets senaste primärvårdsundersökning. Sämst utfall är det genomgående i gruppen vars chef helt saknar vårdutbildning.

Trots att Hälso- och sjukvårdslagen är tydlig med att verksamhetschefer svarar för hela verksamheten, inklusive medicinskt ansvar, är det allt för ofta chefer saknar medicinsk kompetens. Därför arbetar vi för en förändring i kontakt med centrala aktörer som till exempel SKR och Nationella vårdkompetensrådet.

Fackföreningarna lokalt måste också få ett större inflytande när man tar fram kompetensprofil vid rekrytering av nya chefer. Läkarförbundet kommer därför att ta fram en enkel och kort broschyr för att underlätta kommunikationen kring det stora medicinska ansvar det innebär att vara verksamhetschef

För att kunna leda på ett bra sätt krävs förståelse för verksamheten man leder.

Text: Carina Järvenhag

Läs fler av Läkarförbundets medlemmars viktigaste frågor här 

Läs ”Läkarförbundet storsatsar på ledar- och chefsskap inom vården” 

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö