”Kontorsplatser måste planeras smartare”

Kirurgen Marie Engman har sett hur de administrativa platserna för läkare stadigt minskat de senaste åren. Det gör det både svårare att vara produktiv och att upprätthålla patientsäkerheten. –Sjukhusläkare som jobbar på flera olika platser under en dag behöver en plats att landa på, säger hon.

Marie Engman arbetar som kirurg och överläkare på Nyköpings lasarett. Hon har sett en negativ utveckling vad gäller kontorsplatser för läkare sedan hon blev färdig kirurg 2003. I dag delar hon rum med en annan överläkare och en specialist.

–Det funkar för det mesta, men det är många som knackar på dörren. För någon dag sedan fick jag be mina kolleger att gå till ett annat rum eftersom de diskuterade en patient och jag skulle göra åtta diktat. Jag tycker om att bolla frågor med mina kolleger, men att sitta ännu fler är ogörligt, säger Marie Engman, som också är ordförande för Sjukhusläkarna i Sörmland.

Som fackligt engagerad har hon varit involverad i frågan om läkares administrativa platser i flera år. Något som länge har varit i fokus på Nyköpings lasarett som har byggts om i omgångar med en lång planeringsperiod innan.

–Mitt intresse började när region Sörmland lade ut ritningar 2014 på hur sjukhuset skulle byggas om, utan någon facklig samverkan. Ingen hade tittat på helheten. Det fanns ingen plats för administration och vi skulle sitta 14 personer i ett stort rum. Då gjorde vi en skrivelse från facket om att de inte hade följt arbetsmiljölagen.

Efter det fungerade samverkan bättre och det togs fram en plan över hur personalen skulle jobba administrativt, till exempel skulle specialister och överläkare vara max två personer per rum. Men efter det har Nyköpings lasarett ritats om flera gånger och personalen har blivit många fler på ett begränsat antal kvadratmeter.

–Det finns en tanke i byggprocessen om att fördela arbetsplatserna jämställt över hela arbetsgruppen. Men vi måste våga säga att en läkare som träffar patienter har ett större behov av ett eget rum än till exempel en undersköterska. Det handlar också om patientsäkerhet och sekretess, säger Marie Engman och tillägger:

”[…] vi måste våga säga att en läkare som träffar patienter har ett större behov av ett eget rum än till exempel en undersköterska. Det handlar också om patientsäkerhet och sekretess”

–Egentligen bryter jag återkommande mot sekretessen när jag ringer upp en patient med andra personer i rummet.

Läkarförbundet delar uppfattningen att det behövs hjärnvänliga arbetsplatser där det finns möjlighet att jobba fokuserat och koncentrerat. Även aktuell forskning pekar på minskad produktivitet, ökad stress och högre sjukfrånvaro i kontorslandskap.

Marie Engman efterlyser en bättre planering och ett helhetsgrepp från regionens sida när nya lokaler planeras. Det behövs också en större lyhördhet för olika personalgruppers behov.

–När jag var AT-läkare satt vi åtta personer i ett större rum och då upplevde vi det inte som en nackdel, men i dag skulle det inte fungera för mig.

”När jag var AT-läkare satt vi åtta personer i ett större rum och då upplevde vi det inte som en nackdel, men i dag skulle det inte fungera för mig”

Byggprojekten på Nyköpings lasarett är inne i slutfasen och det finns en ny akutmottagning och en splitterny operationssal, vilket enligt Marie Engman är ett stort lyft. De administrativa lokalerna har dock flyttats längre bort för kirurgerna.

–Det har också införts centrala omklädningsrum. Det innebär betydligt längre ställtider om man som jag växlar mellan operation, mottagning och administrativa uppgifter. Det stör mig att ingen verkar tänka på hur vi placerar de administrativa lokalerna smartast, särskilt i en tid då vi är tvungna att göra smarta val, säger Marie Engman.

Sjukhusläkarna lämnade in en motion till Läkarförbundets senaste fullmäktige om att motverka kontorslandskap. Ett förslag som fick stort stöd, men hur mycket påverkar det realpolitiken, egentligen?

–Anledningen till att jag fortsätter att engagera mig fackligt är att jag tror att droppen urholkar stenen. Vill man förändra något fackligt får man räkna med att det tar fem år. Personer byts ut men jag brukar spara mejl i olika mappar, då jag kan skicka om dem tills jag får ett svar, svarar Marie Engman.

Text: Carina Järvenhag

Maries tre bästa tips för att åstadkomma förändring:

  • Ge inte upp, tålamod och uthållighet ger resultat.
  • Var påläst om lagar och regler, liksom om aktuell forskning
  • Engagera dig i det som påverkar din arbetsmiljö.

Så arbetar Läkarförbundet med frågan

Läkarförbundet är en del av Suntarbetsliv som jobbat länge med hjärnvänliga arbetsplatser. På sunt arbetslivs hemsida finns material baserat på forskning som det lokala facket och arbetsgivarna kan använda sig av för att förbättra arbetsplatsen.

Läkarförbundets fullmäktige förra året bestämde att förbundet ska arbeta mer aktivt med frågan om Hjärnvänliga artbetsplaster under 2024. Förbundet kommer ta fram ett stöd till förtroendevalda som de kan använda i sina kontakter med arbetsgivaren för att motverka öppna kontorslandskap.

>>Läs hela Läkarförbundets avtalsplattform<<

>>Läs mer om Läkaravtal 2024<<

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö