Andrea Asplund, ST-läkare inom allmänmedicin på Gustavsbergs vårdcentral. Foto: Johan Knobe

Stjärnor sökes till primärvården

"Jag är rätt person på rätt plats, men vi måste ändra fokus redan på läkarutbildning om vi ska kunna locka fler unga", säger Andrea Asplund.

Mottagningsrummen ligger vägg i vägg i en till synes ändlös korridor. Gustavsbergs vårdcentral är en av landets största med 30 anställda läkare och 12 psykologer.

– Gustavsberg har ett starkt och visionärt ledarskap. Vår chef är läkare och har förmågan att driva frågor. Hon såg tidigt behovet av att primärvården måste kunna ta hand om den psykiska ohälsan, säger Andrea Asplund.

Hon är anställd på vårdcentralen sedan 2012, men håller på med sin ST-tjänstgöring och är just nu på akuten på Södersjukhuset. Gustavsbergs vårdcentral sticker ut på många sätt i en pressad svensk primärvård. Här finns både nöjda patienter och medarbetare. Man är ledande i Sverige med att behandla psykisk ohälsa och här finns andra specialister, bland annat ortopeder, reumatologer och barnläkare.

– Här finns också en kultur av hjälpsamhet som sitter i väggarna, då blir man likadan själv. Vår vårdcentral har också varit mycket välbemannad, vilket gör att vi skiljer oss från många andra arbetsplatser, säger Andrea Asplund med tillägget att man på sistone har haft ett läkartapp även i Gustavsberg.

– Flera av våra äldre läkare har gått i pension, samtidigt som vi ser att många yngre läkare väljer andra specialiteter.

Vill uppmuntra blivande kollegor att söka sig till allmänmedicin

Att yngre läkare väljer bort allmänmedicin tror hon dels beror på arbetsbelastningen, dels på hur läkarutbildningen är uppbyggd.

– Utbildning, handledning, praktik. Allt bygger på att du ska jobba på sjukhus. Vi måste ändra på standarden så att det normala blir att jobba inom primärvården. Tyvärr har yrket alldeles för låg status i dag.

”Vi borde uppmuntra unga drivna blivande kolleger att söka sig till allmänmedicin. Det är hit som stjärnorna ska komma!”

Andrea Asplund menar att allmänmedicin på många sätt är den svåraste specialiteten eftersom den kräver en sådan bred kunskap. Hon tycker att det finns ett kollegialt ansvar att förmedla den bilden till yngre läkare.

– Det ställs väldigt höga krav på dig som allmänläkare; socialt, kulturellt och existentiellt. Därför är det lite tråkigt att inte alla kolleger inom andra specialiteter lyfter detta. Vi borde uppmuntra unga drivna blivande kolleger att söka sig till allmänmedicin. Det är hit som stjärnorna ska komma!

Läs även: Primärvården behöver stärka sin attraktivitet

På frågan om hon själv kan ångra sitt yrkesval svarar hon nekande. Även om hon som ung försökte värja sig mot läkaryrket och började läsa statsvetenskap i stället.

– Båda mina föräldrar var allmänläkare och de har inte ångrat sitt yrkesval en enda dag. Det har de förmedlat till mig. Sedan kan det ändå finnas vissa stunder då jag vill göra något annat, till exempel jobba med blommor. Det vill säga jobba med något som är vackert och slippa så här mycket ansvar.

”Monsterdagar” är de dagar då Andrea kommer till vårdcentralen klockan åtta, träffar en strid ström av patienter hela dagen med avbrott för en snabb lunch vid skrivbordet och sedan går hem, utan att ha bytt ett enda ord med någon kollega.

Andrea Asplund säger att sådana tankar kan dyka upp efter ”monsterdagar”. Det är dagar då hon kommer till vårdcentralen klockan åtta, träffar en strid ström av patienter hela dagen med avbrott för en snabb lunch vid skrivbordet och sedan går hem, utan att ha bytt ett enda ord med någon kollega.

­– Problemet är inte att jag är ensam på mitt rum och träffar patienter, det ska vara så. Frustrationen kommer när arbetsbelastningen blir så hög att du varken har tid att reflektera över din arbetssituation eller över dina patienter.

Bättre arbetsmiljö med fast läkare

Gustavsbergs Vårdcentral har över 31 000 patienter listade. I dag är det inte möjligt för dem att lista sig på en viss läkare. För Andrea Asplund är en av de allra viktigaste frågorna för primärvården att alla patienter som vill ska få en fast läkare.

”Man kan inte nog understryka vikten av fast läkare. Vi skulle få en bättre arbetsmiljö och fler skulle orka jobba heltid. Det skulle minska behovet av hyrläkare och det skulle sänka kostnaderna. Vi skulle få kontinuitet i patientrelationerna, vilket är helt avgörande för en god vård. Ett sådant beslut skulle få positiva effekter på alla nivåer i sjukvården”

– Man kan inte nog understryka vikten av fast läkare. Vi skulle få en bättre arbetsmiljö och fler skulle orka jobba heltid. Det skulle minska behovet av hyrläkare och det skulle sänka kostnaderna. Vi skulle få kontinuitet i patientrelationerna, vilket är helt avgörande för en god vård. Ett sådant beslut skulle få positiva effekter på alla nivåer i sjukvården.

Se filmen: ”Jag börjar lära känna mina patienter och märker att de kommer tillbaka till just mig”

Hon menar att under en övergångsperiod måste primärvården öppna upp för fler läkare, till exempel särskilda avtal för pensionerade läkare och ta in läkare från andra specialiteter. Annars kan man inte möta de medicinska behoven och lösa tillgänglighetsfrågan.

– Men vi kan inte reduceras till en tillgänglighetsinstitution, dit man kan komma precis när man vill och få precis det man vill ha. Vi får inte glömma att vi har en prioriteringsplattform. Därför blir det så problematiskt med nätdoktorerna eftersom det ger en undanträngningseffekt, säger Andrea Asplund och förklarar vad hon menar.

– De som söker till nätdoktorer är oftast de som kommer längst ner i prioriteringsordningen, vilket gör att det blir mindre resurser till de patienter som behöver oss mest.

”Kontinuiteten i patientkontakterna ser jag som en förutsättning för digitaliseringen. Om man känner sina patienter är det mycket enklare med videosamtal eller att se till att patienterna själva rapporterar in sina värden”

Andrea Asplund är samtidigt noga med att påpeka att det inte är nätdoktorerna i sig som är bovarna i dramat, utan ersättningssystemet. Med dagens regelverk kostar ett läkarbesök online mer för landstingen än ett vanligt besök på vårdcentralen.

– Vi kan inspireras av mycket av det som nätdoktorerna gör. Det sticker dock i ögonen att de kallar sig för digital vårdcentral. Kontinuiteten i patientkontakterna ser jag som en förutsättning för digitaliseringen. Om man känner sina patienter är det mycket enklare med videosamtal eller att se till att patienterna själva rapporterar in sina värden.

Andrea Asplund menar att ett sätt att förbättra arbetsmiljön inom den landstingsstyrda primärvården är att få in fler läkare som chefer. Det behövs en hög medicinsk kompetens hos ledarskapet för att kunna möta framtidens krav.

”Vi måste få in fler läkare som chefer och vi unga måste våga ta på oss ledarskapet. Men då måste vi också få mandat att bestämma och inte vara toppstyrda uppifrån”

– Jag vill ha en chef som är läkare, utan medicinsk kompetens blir chefen bara en person som administrerar beslut uppifrån. Vi måste få in fler läkare som chefer och vi unga måste våga ta på oss ledarskapet. Men då måste vi också få mandat att bestämma och inte vara toppstyrda uppifrån, säger hon.

På frågan om hon själv kan tänka sig att bli chef säger hon att det passar dåligt just nu med tre småbarn hemma och en man som reser mycket i jobbet.

– Vi har sagt att var sak har sin tid. Om några år kan jag absolut tänka mig att bli chef, även om min man kommer att bli vansinnig när han läser det här, säger hon med ett skratt.

Carina Järvenhag

Det här vill Läkarförbundet med primärvården:

  • En fast läkarkontakt till alla.
  • Fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen.
  • Ett tydligt nationellt grunduppdrag.
  • Nationellt fastställda finansieringsprinciper.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö