”Jag börjar lära känna mina patienter och märker att de kommer tillbaka till just mig”

Läkarförbundet presenterar en filmserie på Tryggvard.se, där svenska läkare delar med sig av sina personliga berättelser från verkligheten.

Hälsocentralerna Norra och Södra i Sandviken var helt beroende av inhyrd personal för att verksamheten skulle fungera. Kommande pensionsavgångar hotade att tömma hälsocentralerna helt på ordinarie läkare.

Lösningen blev en gemensam utbildningssatsning i hopp om att nå stabil bemanning på sikt. En utbildningscentral där ST-läkarna fick en egen patientlista och allmänläkarna mer tid för handledning. Målsättningen var att nå 12 ST-läkare, nu är de 20.

”Nu kan vi erbjuda en fast läkarkontakt till alla som valt oss aktivt. Arbetsmiljön har framförallt förändrats av känslan av hopp – att se att det finns en framtid och ett sätt att komma vidare.”, säger Anna-Karin Svensson, specialist i allmänmedicin.

”Fungerar arbetsplatsen och arbetsmiljön vill de flesta ha en fast punkt, så att arbetet kan gå ihop med livet utanför jobbet. För mig har det befäst att jag vill vara kvar som ST-läkare och familjeläkare här.”, säger Hamzah Abu Rweileh.

En god arbetsmiljö främjar kontinuiteten och därmed också patientsäkerheten

”En allmänläkare måste kunna sina patienter, och mitt verktyg för det är kontinuiteten. Om arbetsbelastningen är rimlig, man känner sina patienter och man får känna att man gör nytta är det tvärtom svårt att inte stanna kvar.”, säger Rweileh.

Utbildningscentralen i Sandviken har inspirerat till flera liknande utbildningssatsningar runt om i landet.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö