Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.

Primärvården behöver stärka sin attraktivitet

Primärvården behöver anpassas och utvecklas på många sätt för att möta framtidens patientbehov. Ett tak för hur många patienter som kan listas hos varje läkare, att göra det attraktivt för läkare att arbeta inom primärvården och ett kompetent ledarskap är några viktiga åtgärder.

– Antalet ST-läkare i primärvården behöver öka kraftigt. Det behövs en kartläggning av exakt hur nyrekryteringsbehovet ser ut de kommande åren samt en långsiktig kompetensförsörjningsplan. Det är angeläget, inte minst med tanke på att många primärvårdsläkare är 55+. Staten bör exempelvis kunna leverera en riktad beställning och finansiering av ST-läkare till landstingen, säger Marina Tuutma, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen.

Läs även: Dags för konkreta förslag för att lösa primärvårdens utmaningar

Specialistläkarkompetens behövs

Hon anser att landstingen bör erbjuda de specialister i allmänmedicin som har eller snart planerar att gå i pension attraktiva villkor för att arbeta kvar och handleda ST-läkare.

”För att attrahera läkare till framtidens primärvård krävs en ökad attraktivitet”

– Behovet av specialistläkarkompetens är stort i primärvården. Under en övergångsperiod är det viktigt att få andra specialistläkare att arbeta på vårdcentraler, och bli dubbelspecialister genom påbyggnadsutbildning med bevarad specialistlön. Även blivande sjukhusläkare inom flera primärvårdsnära specialiteter bör få möjlighet att genomföra delar av sin tjänstgöring i primärvården. För att attrahera läkare till framtidens primärvård krävs en ökad attraktivitet. Ge specialister i allmänmedicin möjlighet att påverka sin arbetssituation, arbetsmiljö, schemaläggning och satsa på chefer som är inkluderande, stöttande, prestigelösa och tillvaratar medarbetarnas kompetens, säger Marina Tuutma.

Fast läkare i primärvården

Enligt Framtidens Karriär – Läkares undersökning anser 90 procent av läkarna att ett system med fast läkarkontakt i primärvården skulle avlasta akutsjukvården.


Hon påpekar att även sjukhusvården behöver ändra sitt arbetssätt och föreslår att man inför mottagningar för subakuta tillstånd. De kan ta emot patienter som inte är akuta men behöver bedömning inom ett par dagar. Det behövs införas patientansvarig läkare inom sjukhusvården och det ska bli lättare för patienter att komma i kontakt med den. Då underlättar man för patienten, minskar belastningen på primärvården och akutsjukvården.

”En viktig åtgärd för att stärka primärvården är att införa listning på allmänläkare med listningstak som möjliggör kontinuitet, individkännedom och medicinskt säker vård”

– En viktig åtgärd för att stärka primärvården är att införa listning på allmänläkare med listningstak som möjliggör kontinuitet, individkännedom och medicinskt säker vård. Resurstilldelningen till primärvården behöver dessutom öka kraftigt för att man ska kunna fullgöra sitt uppdrag, säger Marina Tuutma.

Text: Annika Wihlborg

Den här texten har tidigare publicerats på Framtidens karriär – Läkare.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö