Västra Götalands läkare kräver förändring

”Man har patientens bästa för ögonen. Det är därför man går till jobbet. Då blir det hellre att man tänjer på sig.”

Läkare har ett ansvarsfullt och krävande arbete i en pressad arbetsmiljö. Träffa Emelie Hultberg, Jakob Nyhlén och Ingrid Stubelius från Västra Götalands läkarförening och hör vilka utmaningar de möter och vilken förändring de anser behövs.

En förutsättning för en god, säker och trygg vård

”En förutsättning för att bedriva en patientsäker vård är att man som läkare har hunnit gå på toaletten, att man hunnit äta och kunnat sitta ner en stund under dagen och fundera på vad man gör. När vi inte får de möjligheterna på grund av dagens pressade situation får det konsekvenser för den vård vi har möjlighet att ge.”

Nödvändigt för att orka ett helt yrkesliv

”För att man som läkare ska orka arbeta ett helt yrkesliv inom vården så krävs det bättre förutsättningar än vad vi har idag. Man behöver få tid och möjlighet till återhämtning, rimliga arbetsvillkor och man behöver få möjlighet att påverka sin egen arbetssituation, säger Emelie Hultberg, ordförande Västra Götalands läkarförening.”

Läkares villkor är en samhällsfråga

För att kunna ge patienter en god, nära och trygg vård behöver läkare goda villkor och rätt förutsättningar.

Läs om kraven från Läkarförbundet i avtalsrörelsen 2020

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö