Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.
Johan Styrud, överläkare kirurg & urologkliniken vid Danderyds sjukhus. Foto: Andreas L Eriksson/Bildbyrån

Stockholms sjukvård i kris!

Dagens sjukvård i Stockholm präglas nu tyvärr av ett ökande grad av kaos. Patienter ska flyttas samtidigt som verksamheter ska omorganiseras.

Mitt i detta kaos har landstinget sagt upp alla lokala jouravtal och även planerat för att införa behovsstyrd arbetsplanering. Schemaläggning.

Vi som i detta behöver lugn och ro för att kunna planera vårt arbete för hög patientsäkerhet, bra arbetsmiljö, bra utbildning, fortlöpande fortbildning, och sist men inte minst hög produktion.

De nybyggnationer som nu sker på nästan samtliga sjukhus i länet är försenade och kan inte möta de ökande kraven på vård och behandling.

Vi tillhör en yrkesgrupp med hög lojalitet mot patienten, men även mot arbetsgivaren. Allt för att lösa situationen i Stockholm.

Läs även: Ett system som knappas gynnar de svårt sjuka patienterna

Men situationen på våra akutmottagningar är tidvis helt oacceptabel. Detta drabbar patienterna genom överbeläggningar, utlokaliseringar och inställda operationer och det drabbar läkarna, framför allt våra yngre medlemmar, genom en ohållbar arbetsmiljö.

I detta spel finns det bara förlorare

Sedan saknar länet fungerande jouröppna vårdcentraler som är en integrerad del av vårdkedjan och vi saknar med rimligt patienttryck ca 400 friska distriktsläkare. Vi måste vara med och bygga vårdkedjor som fungerar.

När man tittar in i organisationen just nu så blir jag rädd för att man inte lyckas vända händelseutvecklingen.

I detta spel finns det bara förlorare. Unga och gamla kolleger men kanske framför allt den gamle patienten som inte orkar klaga.

Landstinget har då sagt upp alla lokala jouravtal. Avtal som är anpassade till just den specifika verksamheten.

Tyvärr har vi inte fått något underlag i denna förhandling, vilket vi verkligen saknar.

Vad är motivet? Vill man spara pengar? Finns det andra orsaker? Vi vet inte. Här måste landstinget ta fram ett underlag som duger.

Samtidigt ska landstinget behovsstyra arbetsplaneringen genom schemaläggning 07.00–21.00. Inte här heller har man gett oss ett underlag.

Vi måste veta hur arbetsmiljö, patientsäkerhet, produktion, utbildning och fortbildning påverkas.

Vi har tyvärr stora farhågor att det kommer att försämras på alla sätt. Det har varken patienterna, vi eller landstinget råd med.

Johan Styrud

Styrelseledamot i Sveriges läkarförbund och ordförande i Stockholm läkarförening.

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö