Karin Båtelson, Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.
Karin Båtelson, ordförande i Sjukhusläkarna och förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund. Foto: Björn Larsson Rosvall / TT

Regionerna måste stärka sitt förtroende som arbetsgivare

Läkares arbetsmarknad breddas och läkarkompetens efterfrågas inom fler sektorer. Regionerna behöver bli mer attraktiva som arbetsgivare för att säkra kompetensförsörjningen.

Det råder brist på specialistläkare. Detta samtidigt som det tillsätts alldeles för få ST-block och läkare efter genomgången utbildning fastnar i limbo i väntan på AT-plats. Väntetiderna för att få AT blir bara längre och längre och det ser nu likadant ut i stora delar av landet. Underläkare anställs på osäkra korttidsvikariat med påfrestande ensamarbete, stort ansvar och med låg, på vissa håll katastrofalt låg, lön. Denna tid kan inte heller senare räknas in i den fortsatta karriären.

”Underläkare anställs på osäkra korttidsvikariat med påfrestande ensamarbete, stort ansvar och med låg, på vissa håll katastrofalt låg, lön”

Varje år i väntan på AT innebär ett förlorat år som specialistläkare. För våra unga läkarkollegor är det svårt att protestera och kräva bättre förutsättningar. Att uppfattas som besvärlig kan påverka möjligheterna till goda rekommendationer inför AT eller förlängd tjänstgöringstid.

Läs mer: Underläkare till storms mot sjukt system

Vi vet också att den psykiska ohälsan på grund av orimlig arbetsbelastning drabbar specialistläkare och att många av den anledningen aktivt valt att gå ner i deltid för att orka med. Allt detta spär på läkarbristen.

DN: Varannan allmänläkare funderar på att lämna primärvården

Tidningen Sjukhusläkaren har också undersökt de stora mörkertalen om den faktiska arbetstiden som läkare egentligen arbetar. Det är många timmars övertid som aldrig registreras eller ersätts, varken i tid eller pengar, och många timmars flextid som nollas utan ersättning vid varje avstämningsperiod. Man utnyttjar läkarnas omsorg om patienterna och att de slår knut på sig för att aldrig lämna patienten i sticket. Det betyder att man alltså inte vet hur mycket läkartid som egentligen behövs.

”Det är många timmars övertid som aldrig registreras eller ersätts, varken i tid eller pengar”

Läs mer: Kartläggning över omfattande obetalt arbete på övertid

Allt detta minskar förtroendet för regionerna som arbetsgivare.

Läkare är en attraktiv grupp på arbetsmarknaden

Många läkare arbetar och utvecklar inom medtech, läkemedelsindustrin eller har olika funktioner i näringslivet. EU har också blivit mer av en hemmamarknad. Som förtroendevald i Läkarförbundet möter jag många beslutsfattare, tjänstemän och chefer på olika nivåer som har läkarbakgrund.

Det är positivt och bra för samhället eftersom läkarutbildningen är en fantastisk utbildning med många bottnar som utbildar många resursstarka och drivande personer. Men om kollegor och blivande kollegor aktivt nu väljer bort vården på grund av arbetsmiljön, eller inte vill ha regionerna som arbetsgivare är det ett dyrt misslyckande.

Läkarutbildningen är dyr och resurskrävande och specialistläkare behövs. Sveriges yngre läkares förening, SYLFs undersökning visar att så många som var tredje ung läkare har funderat på att helt lämna vården.

Läs mer: Läkares villkor i centrum för sommarens debatt 

Under ett seminarium i Almedalen i somras visade vi på många alternativa karriärvägar för läkare. Arbetsmarknaden är bred och möjligheterna många. Björn Hansell som har startat företag i Silicon Valley och Louise Warme som investerar i startup-företag inom hälsa är två intressanta exempel på alternativa karriärer.

Läs mer: Bytte regionen mot startup företag

Regionerna behöver bli bättre som arbetsgivare

Vi är nu på väg in i en avtalsrörelse och det gäller för SKR att inse att man har ett stort ansvar som arbetsgivare. Många läkare har tappat förtroendet för sina ledningar och vi riskerar nu att de börjar leta sig bort från vården.

”Det är ett stort samhällsekonomiskt slöseri”

Vi har också en mycket stor grupp blivande läkare som riskerar att aldrig komma in i läkarkarriären på grund av de långa väntetiderna på AT och den osäkra arbetsmiljön under väntan och därför väljer sjukvården ryggen. Det är ett stort samhällsekonomiskt slöseri.

Behovet är stort och kompetenta drivna yngre läkare som har satsat mycket på en utbildning behöver få möjlighet att utvecklas innan de äldre har försvunnit.

Om regionerna inte blir bättre som arbetsgivare kommer vi aldrig få en bra balans mellan olika specialiteter och behovet av läkare i samhället.

”Synliggör den dolda arbetstiden och betala för det arbete som utförs”

SKR måste få sina medlemmar att skapa tillräckligt med AT och ST-platser, ge förutsättningar för god handledning och kollegialt stöd mellan kollegor i olika faser av karriären, ge en ordentlig ingångslön för de som börjar och en god löneutveckling för de som sedan stannar kvar och driver och utvecklar i vården. Och inte minst att man synliggör den dolda arbetstiden och betalar för det arbete som utförs.

Karin Båtelson, ordförande Sjukhusläkarna och förste vice ordförande Sveriges läkarförbund

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö