Örebros läkare kräver förändring

"Vårdavdelningarna är fulla, akuten är också full. Det kommer in folk hela tiden. Lyssna på oss läkare: Säger vi att patientsäkerheten är hotad så är den hotad!"

Läkarna Josefin Gerdevåg och Paula Wallmon i Örebros läkarförening drivs av att använda de bästa metoderna för att bota, lindra och trösta. De oroas när de hör hur unga läkare funderar över sitt yrkesval då de möter fulla avdelningar, stress, låga ingångslöner och alltför hög arbetsbelastning.

De förklarar vad som krävs för att behålla läkare i yrket, säkerställa en trygg vård och att läkare ska orka ett helt yrkesliv.

Unga läkare måste värderas rätt

”Läkare är ett yrke med lång utbildning, stort ansvar och obekväma arbetstider. Det vore en investering att värna de yngre läkarna; se till att de får en god handledning och fortbildning, och ge dem betalt efter det ansvaret de faktiskt tar. Då kommer de med största sannolikhet vara kvar i yrket. Det är en samhällsekonomisk fråga”

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö