Bristen på AT-platser går ut över patienterna

Den stora bristen på AT-platser hindrar unga läkare att gå vidare i sitt yrke och minskar tillgången till specialister. Ett misslyckande som går ut över patienterna.

Regionerna har enligt lag skyldighet att tillgodose behovet av AT-platser. Det är dags att regionerna tar sitt ansvar och ökar antalet AT-platser. Och staten behöver hjälpa dem att samarbeta och ställa tydliga krav.

Det är hög tid att frågan tas på allvar – för människor i Sverige har rätt till en god, säker och trygg vård.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö