”Vi vill känna våra patienter – det är relationen som ger kvalitet”

Läkarförbundet presenterar en filmserie på Tryggvard.se, där svenska läkare delar med sig av sina personliga berättelser från verkligheten.

– Den största utmaningen inom primärvården idag är den skyhöga arbetsbelastningen, och att vi absolut inte räcker till. Det leder till hög personalomsättning som förhindrar kontinuitet.

Möt Anna Holst, specialist i allmänmedicin och vårdcentralchef på Backa vårdcentral.

Tillgänglighet och kontinuitet – nyckeln till en väl fungerande primärvård

– För att behålla och locka läkare till primärvården krävs en god arbetsmiljö. Många ser idag läkare som en schemarad som kostar väldigt mycket. Då är det lätt att tro att man tjänar på att trycka in mycket som möjligt på den läkaren. Det är helt fel tänkt. Då får man ingen kontinuitet för då orkar inte läkare att jobba kvar, och det går ut över både patientsäkerheten och vårdens kvalitet.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö