Märit Halmin, narkos- och intensivvårdsläkare om vårdplatsbristen

”Vi får inte gehör för den verklighet vi beskriver”

Läkarförbundet presenterar en filmserie där svenska läkare delar med sig av sina personliga berättelser.

”Antalet vårdplatser har minskat kraftigt utan att överhuvudtaget matchas mot behovet. Den pressade situation som vi tidigare bara upplevde under sommarveckor eller influensatoppar har nu blivit ett kroniskt läge.”

Träffa Märit Halmin, narkos- och intensivvårdsläkare, och hör henne beskriva sin verklighet från golvet.

Olika verklighetsbilder – Nu behövs en dialog

”Jag vet inte hur beslutsfattarna kan bortförklara eller ignorera all signalering från personalen på golvet. Upplevelsen jag har är att de inte tror på oss, för de beskriver en verklighet som jag inte alls känner igen mig i – och jag, jag beskriver inte en verklighet. Jag befinner mig i den verkligheten. Den enorma ignoransen gör att många tappar hoppet, och jag tror att det är en bidragande orsak till att folk inte stannar kvar och försöker förändra.”

”Nu behövs en dialog med oss som jobbar på golvet. Är det något vi ska fokusera på är det att vi inte gör tillräckligt bra för vad vi kan och med de resurser vi har. Jag får ofta höra ”Sluta gnäll, det är mycket värre på andra ställen”. Det kommer alltid vara sämre på andra ställen, men VI kan mycket bättre än såhär.”

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö