Så driver ni er fråga framåt

Samhällsdebatten behöver läkares perspektiv. Att utnyttja vår röst – både som enskilda läkare och som kår – är en möjlighet, men också ett ansvar som läkare har.

Utan läkares perspektiv riskerar debatten bli för ytlig, och beslut riskerar att fattas på felaktiga grunder baserat på ofullständigt underlag.

Ju fler läkare som engagerar sig, med desto större kraft kan vi driva villkorsfrågor och utvecklingen i hälso- och sjukvården framåt. Att påverka beslut är inte så komplicerat som man kan tro. Samla er förening, enas kring en fråga och sätt igång.

Så här gör ni:

1. Bestäm er för vilken fråga ni ska driva.
Fokusera på en fråga, inte flera. Er förening har helt säkert flera viktiga frågor på ert bord, men våga prioritera och gör inte allt på samma gång.

2. Sätt ett tydligt mål.
Svara på: hur ser framgång i frågan ut? En tydlig målsättning behövs för att alla ska ha samma uppfattning om vad ni vill uppnå. Beskriv idealbilden av framgång.

3. Ta fram ett konstruktivt förslag.
Vad är det ni vill att politiken ska göra och varför? Ta fram ett konstruktivt förslag, ett tydligt budskap och visa en väg framåt. Förslaget ska vara politiskt och praktiskt genomförbart och lösa ett problem.

4. Beskriv problemet.
Om ni inte lyckas övertyga om att det finns ett problem kommer ingen vara intresserad av er lösning, oavsett hur klok den är. Kan ni tydligt visa vad som är problemet och vad det beror på, ökar er trovärdighet när ni ska förklara hur det ska lösas.

5. Betona allmänintresset.
Hur drabbar problemet andra än medlemmarna i er förening? Andra än läkare? Bredda frågan och visa hur andra grupper påverkas när det brister; exempelvis patienter, andra professioner eller skattebetalare. Kom ihåg: Läkares villkor är inte en läkarfråga – det är en samhällsfråga. Bra arbetsmiljö, ökad fortbildning eller fler vårdplatser är viktiga frågor, inte bara för läkare.

6. Skaffa kompisar.
Det är svårt att nå framgång om ni är ensamma om att vilja genomföra förändringen. Hitta personer och organisationer som vill engagera sig i er fråga och knyt allianser. Ju fler ni kan samla bakom er problemformulering och ert förslag, desto större möjlighet att påverka.

7. Synliggör problemet.
Ingen är intresserad av en lösning om det inte finns ett problem. Använd siffror, statistik, trender och jämförelser för att synliggöra det ni vill förändra. Kontakta media och visa med konkreta exempel hur läkare och andra grupper berörs av problemet. Använd offentliga data eller gör undersökningar bland era medlemmar. Berätta inte bara att det finns ett problem. Visa det.

8. Kontakta politikerna.
De bestämmer och det är vad som krävs för att nå resultat. Var inte rädd om att be om ett möte. Det uppskattas. Men var tydlig med vem du företräder och vad du vill säga. Företräder du en lokalförening – ha då en lokal problembeskrivning och en lokal lösning. Anpassa frågor med nationell uppmärksamhet lokalt.

9. Hitta er champion.
Ni kan ha ett tydligt problem och en briljant lösning på det problemet, men utan någon på insidan som vill engagera sig i er fråga och driva den framåt, kommer ni inte att nå framgång. Hitta er förkämpe och placera er i samma båt som denne. Förstå politikerns drivkraft och att hennes framgång blir er framgång.

10. Alla har olika förutsättningar.
Förutsättningar och resurser skiljer sig åt mellan olika aktörer. Som läkare har ni fördelen att uppfattas som trovärdiga i kontakt med journalister och politiker, och ett telefonsamtal till en journalist eller en lunch med en politiker kan vara lika effektivt som stora kommunikationsinsatser för att få framgång i frågan. Börja där ni står, använd det ni har, gör vad ni kan.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö