Gunilla Liljedahl, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef Bålstadoktorn

”Kontinuitet är fundamentet som primärvården vilar på”

Läkarförbundet presenterar en filmserie på Tryggvard.se, där svenska läkare delar med sig av sina personliga berättelser från verkligheten.

”Jag brinner för allmänläkeriet. Jag blev allmänläkare för att jag tror på idén, och det viktigaste redskapet i min arsenal är kontinuiteten. Det är hela fundamentet på vilket primärvården står. I vissa fall har jag träffat en hel släkt eller flera generationer – och det betyder väldigt mycket för patienterna, men även för oss läkare.”

Möt Gunilla Liljedahl, specialist i allmänmedicin och verksamhetschef på Bålstadoktorn, och hör henne berätta om vikten av kontinuitet i patient-läkarrelationen för en trygg och effektiv vård.

Svensk primärvård brister i tillgänglighet och kontinuitet

”Problemet idag handlar väldigt mycket om arbetsbelastning, därför att vi simmar i ett sjukt vatten. Det talas mycket om att det ska satsas på primärvården, men det händer inte i praktiken och det är en alldeles för stor skillnad på kartan och verkligheten nu. Det måste till en förändring – och den måste till snart!”

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö