Annika Weiderling, Trollbäckens vårdcentral
Annika Weiderling, Trollbäckens vårdcentral. Fotograf: Johan Knobe

”Ledningen måste förstå hur verkligheten ser ut”

Klämd mellan kraven på mer vård för varje skattekrona och att kunna ge medarbetarna en dräglig arbetsmiljö, det är vardagen för verksamhetschef Annika Weiderling. ”Politikerna verkar inte förstå hur komplex primärvårdens uppdrag är, utan verkar mer se oss som ’snuvdoktorer’, säger hon.”

En ambulans kör upp framför entrén till Trollbäckens vårdcentral och en patient rullas in i det intilliggande äldreboendet. Inne i det ljusa väntrummet sitter några patienter och bläddrar i tidningarna samtidigt som mottagningssköterskan skriver in ännu en besökare.

Trollbäcken är en relativt stor och välfungerande vårdcentral med bland annat nio specialistläkare inom allmänmedicin och tre ST-läkare. Här finns också en barnavårdscentral och en äldremottagning. Man utmärker sig också som den enda vårdcentralen i Tyresö som uppfyller vårdgarantin. Här får 98 procent av alla patient träffa en läkare inom sju dagar. De cirka 12 000 patienterna är också nästan fullt ut listade på en egen läkare.

– Vi har en trogen personal som trivs och vill jobba kvar. Det ger en bra arbetsmiljö och kontinuitet i patientkontakterna. Problemet är att på många andra vårdcentraler möter patienterna en primärvård i fritt fall, säger Annika Weiderling, när vi slår oss ner i hennes arbetsrum.

Sjukskrivningarna ökar och läkare lämnar primärvården

I dag saknas det omkring 1 500 allmänläkare inom primärvården, samtidigt som många distriktsläkare arbetar deltid för att orka. Ändå ökar sjukskrivningarna och läkare lämnar primärvården bland annat för att bli hyrläkare eller för att arbeta hos privata vårdgivare.

”Ökade resurser och utlovade reformer blir inte verklighet.”

Annika Weiderling ser flera anledningar till att läkare flyr primärvården. Det är dels ett tungt och ansvarsfullt jobb, dels blir inte utlovade reformer och ökade anslag verklighet.

Läs även: ”Vi var ständigt underbemannade”

– Inför intervjun frågade jag mina kolleger vad de tycker är viktigast och alla lyfte fram att nu måste man gå från ord till handling vad gäller primävården. Jag har äldre kolleger som har ägnat hela sitt yrkesliv till att lyfta fram behovet av en utbyggd primärvård, och fortfarande har ingenting hänt!

Jag vill känna mina patienter och bygga en relation

Annika Weiderling är även krönikör i Dagens Medicin och där har hon listat flera konkreta förslag för att få en bättre fungerande primärvård. Det handlar bland annat om att lagstadga om max 1 500 patienter per heltidsarbetande doktor inom primärvården och att ge ekonomisk ersättning utifrån detta så att varje vårdcentral bär sig.

– Jag vill, liksom de flesta allmänläkare, gärna ta på mig ansvaret att vara första linjen i sjukvården. Jag vill lära känna mina patienter och bygga en relation. Det vi allmänläkare är allra bäst på är att ha en helhetssyn, samordna sjukvårdsinsatser och följa patienten över tid. Därför är det så oerhört viktigt med kontinuiteten. Om jag känner patienten kan jag värdera sjukdomssymptom på ett bättre sätt. Tyvärr fungerar det inte alltid med dagens resursbrist inom primärvården.

Se filmen: ”Vi vill känna våra patienter – det är relationen som ger kvalitet”

En genomsnittlig allmänläkare tar emot mellan 2 000–2 500 besök under ett år. På Trollbäckens vårdcentral finns ett krav på att varje läkare ska ta emot 60 besök i veckan, vilket i sin tur innebär att man träffar vissa patienter i endast 10-15 minuter.

”Du måste vara trygg i din yrkesroll eftersom du är ganska ensam i dina beslut.”

– Det stora flödet av patienter gör att många yngre kolleger tycker det är svårt att jobba på vårdcentral. Patienter kommer hit med alla möjliga symptom och bland dessa diffusa besvär ska vi hitta dem som kan ha något allvarligt som cancer eller en neurologisk sjukdom. Du måste vara trygg i din yrkesroll eftersom du är ganska ensam i dina beslut, men med en bättre arbetsmiljö tror jag att yngre kolleger skulle se primärvården som en möjlig arbetsplats.

Själv jobbar hon 40 procent kliniskt och säger att det egentligen är den lätta delen av hennes jobb. Resten av arbetstiden som verksamhetschef går åt till möten, ekonomi, administration, budget, resultatuppföljningar samt arbetsmiljö- och personalfrågor.

Annika Weiderling, Trollbäckens vårdcentral. Fotograf: Johan Knobe

Ledningen måste förstå hur verkligheten ser ut

Annika Weiderling säger att hon ofta känner sig sliten mellan medarbetarnas förväntningar och kraven från ledningen i Stockholms läns sjukvårdsområde.

– Det var något av en chock att bli chef i en politiskt styrd organisation. Det är ingenting som läkarlinjen förbereder dig för. Tidigare trodde jag det skulle gå att skapa en vårdcentral där jag verkligen vill jobba. Nu inser jag att det är väldigt lite som jag kan påverka. Det handlar främst om hur jag själv beter mig, vilka vi anställer och sedan är det mest smågrejer, som om vi ska ha fredagsfika eller inte, säger hon.

Annika Weiderling efterlyser en större förståelse från ledningens sida för hur verkligheten ser ut på vårdcentralerna. I dag handlar mycket om resultatuppföljning och krav på att nya arbetssätt ska implementeras snabbt. Men implementering tar lång tid och hon menar att man först borde lyssna på professionens åsikter.

Som ett exempel tar hon ett aktuellt krav om  att vårdcentralerna ska ha öppet fem timmar mer i veckan, och i gengäld får man då 15 000 kronor extra till verksamheten per månad.

”Det saknas 1 500 allmänläkare inom primärvården, samtidigt arbetar många deltid för att orka med.”

– Om primärvården får en enda krona extra ska den allltid villkoras och mötas av en motprestation. Jag skulle kunna beordra vissa medarbetare att arbeta kvällar men jag vill först lösa det på frivillig väg. Eftersom det är brist på läkare tror jag att man måste lösa det här med lite finess, säger Annika Weiderling och fortsätter:

– Problemet är att de högsta cheferna kan stirra sig blinda på en siffra lösryckt ur sitt sammanhang, utan att ha bakgrunden klar för sig. Här efterlyser jag en bättre dialog med oss mellanchefer ute i verksamheterna. Annars är risken stor att ingen vill bli chef på vårdcentral längre, säger Annika Weiderling, som ännu inte har bestämt sig om hon ska fortsätta när hennes treåriga förordnande går ut till sommaren.

Älskar jobbet som allmänläkare

– Jag älskar verkligen jobbet som allmänläkare eftersom jag gillar utmaningar, bredden i yrket och att träffa människor!  Men balansgången mellan mina chefers krav och att skapa en god arbetsmiljö här på vårdcentralen sliter på mig.

På frågan om hon har något andningshål från chefsrollen svarar Annika Weiderling att det kanske låter lite banalt, men att yoga har blivit en hjälp för att släppa jobbet på fritiden.

– När jag började som chef fick jag rådet att testa yoga, och det gjorde jag faktiskt. Jag tycker att det fungerar jättebra och gör yoga nästan varje morgon! Annars går jag gärna långa promenader, det rensar huvudet!

Text: Carina Järvenhag

Läkarförbundet vill se en nationell reform för en god, nära och trygg vård

En god, nära och trygg vård kräver kontinuitet. För att säkra en fullt utbyggd primärvård till hela befolkningen krävs en nationell reform. Det behövs en förstärkning både vad gäller personal och ekonomiska resurser, ett tydligt nationellt grunduppdrag, nationellt fastställda finansieringsprinciper och att listning sker på läkare och inte mottagning. Varje patient som behöver det ska ha en fast läkarkontakt.

Läs: Politiken måste ge konkreta svar på vårdens verkliga problem

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö