Läkares arbetsmarknad förändras – det måste även regionerna göra

Att bli läkare är att påbörja en fantastisk karriär. Yrket är utmanande, ofta kantat av svåra beslut och långa arbetsdagar, men också stor tillfredsställelse och stolthet. Vi står för ett viktigt bidrag till samhället, vi botar, lindrar och tröstar patienter. Vi gör skillnad.

De senaste årens teknikutveckling har inneburit flera nya karriärmöjligheter för oss läkare. Det är en avgörande skillnad från tidigare generationer, då regionerna var enda arbetsgivaren. Det stora valet var ofta att välja mellan en medicinsk eller kirurgisk specialitet. Men med ökade möjligheter för nyexaminerade läkare blir det alltmer angeläget att diskutera kraven som framtidens läkare ställer på sitt yrkesliv.

Tidningen Forbes skrev redan 2012 om de kulturella likheterna mellan Silicon Valley och läkarkollektivet. Värden som entreprenörskap, engagemang, autonomi, empati och problemlösning var områden som de två världarna hade gemensamt. Och det visade sig att de fick dubbelt rätt – »med tech«-industrin är i dag en av de mest växande yrkesbanorna för nyexaminerade läkare. Och utvecklingen sker i rasande takt. I San Francisco och Helsingfors jobbar i dag knappt hälften av de nyexaminerade läkarna kliniskt. Och även om nyexaminerade läkare i Sverige än så länge till stor del arbetar i sjukvården växer andelen läkare som väljer en annan väg. Allt fler startar egna företag, får en ny frihet, förändrade ekonomiska villkor och kan samtidigt hjälpa människor till bättre hälsa.

Jonas Ålebring
Jonas Ålebring

Valmöjligheterna ökar hela tiden för hur och var vi kan använda vår kompetens som läkare för att göra gott, få bra lön och bra arbetsvillkor: »med-tech«, läkemedelsindustrin, utveckling av digitala hjälpmedel, »health management« och privat vård är bara en handfull. En kollega beskrev nyligen lyckan av att kunna arbeta hemma, ta hand om familjen och samtidigt utveckla sin karriär. Vem hade trott det för tio år sedan?

”Dagens underläkare vill ha ett intressant yrke, bra arbetsvillkor, konkurrenskraftig lön, goda möjligheter till att utvecklas på jobbet, kunna kombinera anställningar hos olika arbetsgivare och byta mellan olika karriärer.”

Verkligheten i regionerna är det fantastiska mötet med patienter, men oftast erbjuds arbete i ett sammanhang som sällan fokuserar på just detta. Ineffektiva organisationer, bristande digitalisering och dåligt fungerade system kan lätt få arbetet att kännas som ett maraton i kvicksand. Tjänstgöring på kvällar, nätter och helger är vanligt förekommande – ofta med dålig eller ingen kompensation. Lönemässigt tjänar den lägsta tiondelen lika mycket nu som för tio år sedan. Läkare tidigt i karriären har alltså drabbats av en rejäl reallönesänkning. Om inte landstingen gör villkoren mer attraktiva kommer verkligheten att bli stora svårigheter att rekrytera läkare.

Ett av de mest återkommande svaren på en lyckad AT-placering, enligt Sylfs AT-rankning 2018, är en arbetsplats med engagerade chefer som både ser den nyexaminerade läkarens egenvärde och behov till utveckling. Ett bättre chef- och ledarskap är avgörande för att den offentliga hälso- och sjukvården ska kunna attrahera kommande generationers läkare. Men det krävs mer än så.

”En kollega beskrev nyligen lyckan av att kunna arbeta hemma, ta hand om familjen och samtidigt utveckla sin karriär. Vem hade trott det för tio år sedan?”

Dagens underläkare vill ha ett intressant yrke, bra arbetsvillkor, konkurrenskraftig lön, goda möjligheter till att utvecklas på jobbet, kunna kombinera anställningar hos olika arbetsgivare och byta mellan olika karriärer. Exakt vad den enskilde läkaren önskar är högst individuellt, men gemensamt är att kraven ökar. Precis som vården måste vara individcentrerad måste arbetsvillkoren för läkare också vara det. Det duger inte längre för arbetsgivare att reducera oss läkare till ett anställningsnummer eller ett namn för att få schemat att gå ihop.

Försämrade villkor i regionerna, tillsammans med en uppsjö karriärvägar med bättre villkor, kommer ofrånkomligt att få konsekvenser för kompetensförsörjningen. Läkare kommer välja bort låg lön, dåligt kompenserad ob-tid och en veckoarbetstid långt över 40 timmar. Sjukvårdens arbetsgivare måste ta situationen på allvar och möta den nya generationen läkares krav på goda och mer individualiserade villkor för att klara av sitt uppdrag att erbjuda medborgarna en högkvalitativ vård. Ökad flexibilitet, konkurrenskraftiga löner och en god arbetsmiljö måste bli standard även för läkare som väljer ett patientnära karriäralternativ. Det är alltså dags att kavla upp ärmarna och kräva en helt nödvändig omställning i landets regioner.

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö