”Alla bör ha möjlighet att välja en patientansvarig läkare”

”Alla personer bör ha möjlighet att välja en läkare som också kan bli patientansvarig läkare. En engagerad patientansvarig läkare som följer patienten och som också kan stå för väldigt mycket av tryggheten som patienten saknar. För trots allt är det så att om patienten känner sig trygg så ökar förutsättningarna för att hon eller han ska bli bättre eller bra snabbare.”

Möt Claes Hultling, narkosläkare, professor i medicinsk vetenskap och grundare av Spinalis-kliniken, och hör honom beskriva sin bild av hur man tar hand om patienter på bästa sätt.

Det är fel när patienten upplever att den är till besvär

”När patienten kommer till akutmottagningen och upplever det som att de är till besvär eller som att de är ett bekymmer så är det fel. Det enda som räknas är hur patienten själv upplever hur han eller hon blir bemött. Den kunskapen måste överföras till de som äger problemet finalt, till de som bestämmer. Och de som bestämmer i slutändan är politikerna.”

Senaste nytt från TryggVård.se

6 av 10 läkare längtar bort

Risk för exitspiral. En undersökning från Läkarförbundet visar att 6 av 10 läkare överväger att byta arbetsplats, gå ned i arbetstid eller helt lämna läkaryrket, på grund av arbetsbelastningen. Undersökningen visar också att 1 av 7 läkare varje vecka tvingas skicka hem patienter som borde ha lagts in på grund av vårdplatsbrist.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetsmiljö