fbpx

Vad innebär det att vara läkare?

"Vi tar stort ansvar för verksamheten, men för att kunna ge patienterna en fullgod vård är läkarnas egna hälsa direkt avgörande", skriver Heidi Stensmyren.

Genom tryggvard.se vill vi synliggöra Sveriges läkare och öka förståelsen för våra medlemmars arbetsinsats och arbetsvillkor. Vad innebär det att vara läkare? Vad driver dem? Var finner de arbetsglädjen och vilken är medaljens baksida? Vilka förutsättningar finns för att göra ett bra jobb? Och vad innebär trygg vård för dem?

Vi läkare har ett stort ansvar vilande på våra axlar. För patienten och för verksamheten. Vi arbetar mycket, hårt och är avgörande för att sjukvården ska fungera.

Rädsla för sämre patientsäkerhet

För mig handlar trygg vård i grunden om att ha rätt förutsättningar för att kunna erbjuda patienterna den mest högkvalitativa och säkra vården. Blir trycket på vårdens personal för hårt ökar misstagen och patientsäkerheten äventyras. Läkares arbetsförhållanden kan därmed sägas vara direkt livsavgörande. Dock vittnar våra medlemmar i dag om ett allt högre arbetstempo, dålig bemanning och rädsla för sämre patientsäkerhet.

Som medicinskt ansvariga har läkare en extra utsatt position med stort ansvar och många gånger för liten möjlighet att påverka sin arbetssituation. En allt mer pressad arbetsmiljö ökar risken för att läkarnas arbetskapacitet minskar och att den egna ohälsan stiger.

Svårt bli befriad från jourtjänst

För att orka ett helt yrkesliv är tillräcklig vila och tid för återhämtning helt nödvändigt. Tyvärr har läkarkåren ofta tvingats kompromissa med den så viktiga återhämtningen för att över huvud taget få vårdverksamheten att gå ihop. Tyngden på arbetet och kraven på närvaro under jour och beredskap har också ökat och påverkar läkares arbetsliv väsentligt.

Vi tar stort ansvar för verksamheten, men för att kunna ge patienterna en fullgod vård är läkarnas egna hälsa direkt avgörande. Arbetsvillkoren behöver både vara goda och mer flexibla – och anpassas efter var och ens individuella förutsättningar. Det skapar trygg vård.

#vitaransvar #tryggvard

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet