fbpx

Så skapar vi ett yrkesliv som främjar hälsa

Stress i måttliga mängder är bra och i visst mått rentav livsnödvändigt. Men konstant stress utan tid för återhämtning är förödande och unga kvinnor är särskilt utsatta.

Fortfarande har kvinnor förutom ett krävande yrkesliv många gånger huvudansvaret för hem, familj och fritid. Vi har tyvärr fortfarande en bit kvar när det gäller att fördela livspusslet.

Vi ser nu tydliga effekter av stress hos unga kvinnliga läkare och sjukskrivningarna har över tid ökat. Detta drabbar individen, men är även en förlust för hälso- och sjukvården. I somras släppte Sveriges yngre läkares förening en rapport som visar att vart tredje ung läkare funderar på att byta yrkesbana. Osäkra anställningsvillkor, stress och ett orimligt stort ansvar är de huvudsakliga skäl som uppges.

Läs mer: Läkares villkor i centrum för sommarens debatt

”Vi måste få en arbetssituation som skapar goda förutsättningar för ett långt yrkesliv”

Samhället har investerat mycket i att utbilda läkarna, som i sin tur har lagt år av sina liv på att utbilda sig. Om arbetssituationen gör individen sjuk är det en stor förlust för den enskilde och i förlängningen en risk för patienterna. Vi måste få en arbetssituation som skapar goda förutsättningar för ett långt yrkesliv, även för kvinnor.

Läs mer: Vägrar offra sin egen hälsa

Viktigt med inflytande och tid för reflektion

I många yrken ökar kraven på dokumentation och rapportering, och för kvinnodominerade yrken är ofta det administrativa stödet minimalt. Allt mindre frihet och inflytande ges till professionerna i kombination med att tiden för återhämtning och reflektion minskar.

Läkarkårens frustration enorm. Inte för att läkarna inte älskar sitt yrke – tvärtom. Utan för att de är så besvikna över dåliga villkor för att utföra sitt jobb; att behandla sköra och sjuka människor.

Läs mer: Trygg vård skapas genom goda arbetsvillkor

Läkares arbetsmiljö påverkar förstås patienterna. Precis som lärarens arbetsmiljö påverkar eleverna eller socionomernas villkor påverkar personen som behöver stöd. Stort ansvar i kombination med små möjligheter att påverka sin arbetssituation är förödande för hälsan. Därför är det så viktigt med goda villkor.

Cheferna som skapar välmåendet

För att nå en bättre hälsa i yrkeslivet behöver vi också chefer som kan stödja i yrkesutövningen och som kan ta ansvar. Att kunna lyfta ett professionellt problem till sin chef är viktigt. Då minskar stressen på arbetsplatserna och vi får ett ökat välmående. Att känna sig som en utbytbar pinne i en schemarad är inte främjande för hälsan.

Läs mer: Vill göra skillnad för patienter

”Läkares arbetsmiljö påverkar patienterna. Precis som lärarens arbetsmiljö påverkar elever”

Kortsiktiga ekonomiska lösningar och slimmade verksamheter blir ofta dyrare i längden. Det lönar sig att satsa på att personalen får tid för återhämtning och goda möjligheter att utvecklas i yrket. Tid att hålla sig á jour med den senaste kunskapen och tid till fortbildning är också avgörande för att skapa ett hälsosamt arbetsliv.

Glöm heller inte bort hur viktigt det är med fysisk aktivitet för att må bra. Alla kan inte springa ett maraton, men alla behöver utrymme att göra något för sig själv.

Det ska vara lätt att göra rätt!

Heidi Stenmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet