fbpx
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Fokus på läkares villkor och arbetsmiljö

"Läkare måste värderas rätt för att säkra kompetensförsörjningen inom hälso- och sjukvården", säger Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren.

Heidi Stensmyren närmar sig sin andra avtalsrörelse som Läkarförbundets ordförande och säger att hon ser fram emot att börja förhandla. Lön, arbetsmiljö och chefskap är frågorna som Läkarförbundet fokuserar på i avtalsrörelsen år 2020. Och nu vill man ha mycket mer än fagra löften.

Bra dialog med SKR

– När du har förberett dig länge och har en strategi för olika händelseförlopp vill man sätta sig ner vid förhandlingsbordet. Jag märker också att jag blir segare och uthålligare med åren, säger Heidi Stensmyren med ett leende.

Hon tillägger att Läkarförbundet har en bra dialog med SKR men att man inför nästa års avtalsrörelse förväntar sig konkreta genomslag för sina prioriterade frågor.

Läs mer: Underläkare till storms mot sjukt system

– Vi ser en inbromsning av unga läkarnas löner och att våra unga läkare går in på en alldeles för låg nivå. Samtidigt ökar andelen unga som inte gör klart sin examen eller väljer en annan bransch. Det är en tydlig indikation på att villkoren inte är tillräckligt bra, säger Heidi Stensmyren.

”Vi ser en inbromsning av läkarnas löner och att våra unga läkare går in på en alldeles för låg nivå. Samtidigt ökar andelen unga som inte gör klart sin examen eller väljer en annan bransch”

När Läkarförbundet inför avtalsrörelsen frågade sina medlemmar vilka frågor de vill att man ska driva, var lönen en av dem. Endast drygt 40 procent av läkarna anser att de har haft en rimlig löneutveckling de senaste åren. Samtidigt som nära 80 procent uppger att de helt saknar eller har små möjligheter att påverka sin egen löneutveckling.

På frågan om det ändå kan vara svårt att prata om lön för en yrkesgrupp som av många anses som relativt välbetald menar Heidi Stensmyren att tiderna har förändrats.

Läs mer: Trygg vård skapas genom goda arbetsvillkor

– Av tradition har vi inte pratat om lön och går vi många år tillbaka i tiden hade läkarna relativt höga löner, men så ser det inte ut i dag. Det finns fortfarande en föreställning om att det är en högavlönad grupp, men nu väljer vi att ta den här diskussionen och samtidigt förklara hur verkligheten ser ut.

En gissning är att Läkarförbundet både vill se generella ökningar och höjda ingångslöner, även om Heidi Stensmyren hänvisar till att man ännu inte har skrivit sina yrkanden. Något som hon dock är uttalad kritisk till är att SKR brukar hänvisa till alla ska förhandla individuellt, trots att manöverutrymmet är mycket begränsat.

”Det finns fortfarande en föreställning om att läkare är en högavlönad grupp, nu väljer vi att ta den här diskussionen och samtidigt förklara hur verkligheten ser ut”

– När våra unga läkare ska sätta sig och förhandla möter de en monopolitisk part där lönerna sätts centralt. På sikt är det mycket farligt att ha en marknad där den ena parten äger lönefrågan. De lönenivåer vi har sett är helt oacceptabla och vi som förbund kan inte rekommendera läkare att jobba för de lönerna!

Läs mer: Läkare ska orka ett helt yrkesliv

Det måste satsas på fler läkare som chefer

Utbrändhet och utmattning ökar bland unga läkare i dag, särskilt bland unga kvinnor. 70 procent av läkarna anser också att dagens arbetsmiljö gör att patientsäkerheten är i fara.

Läkarförbundet ser en koppling mellan brister i arbetsmiljön och en annan prioriterad fråga, chefskapet. Arbetsmiljön skulle förbättras om läkare fick lyfta konkreta problem till en chef som också kunde ta ansvar för det.

Läs mer: Brinner för fler läkare som chefer

Hela 90 procent av läkarna anser att kvalitén på vården höjs med en läkare som chef, men det är endast omkring hälften som själva kan tänka sig att bli chefer.

– I dag lönar det sig inte att bli chef och det är helt orimligt. Det måste satsas på fler läkare som chefer och på deras kompetensutveckling. De måste också få en lön som avspeglar deras ansvar, säger Heidi Stensmyren.

Hon beskriver dagens situation som en ond spiral. När färre läkare är chefer finns det ytterst få läkare som kan lyfta professionella problem till en ledningsnivå. En av fördelarna med att ha läkare som chefer är att de både har den medicinska kompetensen och förstår flödena i vården.

Läs mer: Fler läkare behövs som chefer

– Här borde vi kunna ha en samsyn med arbetsgivaren. Alla tjänar på att vi har kompetenta chefer i vården. Vi måste både säkerställa att det finns läkare som vill bli verksamhetschefer och att de får bra villkor och mandat för att utföra den rollen.

”Regionerna måste visa på läkarkårens värde och att de är villiga att satsa på dem. Läkarna har varit trotjänare i många år och nu är jag väldigt oroad över hur unga läkare tas emot på arbetsmarknaden och hur deras kompetens tillvaratas”

På frågan om Läkarförbundet har gjort tillräckligt för att få fler läkare att satsa på chefskapet säger Heidi att det är möjligt att man hade kunnat göra mer.
– Tidigare hade vi en mer ”naturlig” kompetensförsörjning. När du hade varit länge på kliniken blev du chef. Därför har vi inte riktigt varit varse om att vi borde satsa strategiskt på chefskapet.

Därför har Läkarförbundet nu bland annat tagit fram en chefsutbildning för läkare som är chefer på olika nivåer och ett nytt mentorskapsprogram. Men Heidi Stensmyren betonar att regionerna måste göra sin del och investera i kompetensutveckling så att nya chefer får verktyg för att leda verksamheten.

– Många regioner har en stor administrativ överbyggnad som sysslar med kvalitet och utvärdering, men då måste man också fråga sig hur lönsam den delen är? Det är ett tydligt medskick som jag tar med mig till förhandlingsbordet.

Läs mer: Lojala läkare garant för en trygg vård

Avtalsrörelsen kommer att handla om lön och villkor

På frågan hur mycket förbundet kan förändra säger Heidi Stensmyren att nästa avtalsrörelse till stor del kommer att handla om lön och villkor, och här spelar förbundet en stor roll.

– Våra medlemmar möter en stark motpart som äger en stor del av arbetsmarknaden. Det handlar också om försäkringar, pensioner och möjligheten till raster och återhämtning. Vi hör samtidigt att det lokala förhandlingsutrymmet är väldigt begränsat och att SKR inte vill släppa upp individuella förhandlingar, då fyller vi en viktig funktion för våra medlemmar.

Heidi Stensmyren vet vilka frågor hon ska prioritera vid förhandlingsbordet, men går det att säga vad som allra viktigast?

– Regionerna måste visa att läkarkåren har ett värde och att de är villiga att satsa på dem. Läkarna har varit trotjänare i många år och nu är jag väldigt oroad över hur unga läkare tas emot på arbetsmarknaden och hur deras kompetens tillvaratas. Om man begränsar människors möjligheter kommer de inte att vilja jobba kvar, säger hon.

Carina Järvenhag

Läkarförbundet tycker:

  • Lönen ska vara individuell och grundad på långsiktiga och kända kriterier. Ansvar, erfarenhet, engagemang, skicklighet och kompetens måste löna sig.
  • Kontinuerlig kompetensutveckling, rimliga arbetstider och inflytande över hur arbetet organiseras är förutsättningar för en god arbetsmiljö och trygg vård för patienten.
  • Det ska löna sig att anta ett chefskap. Lön och villkor måste vara konkurrenskraftiga och ansvaret som kommer med chefskapet måste kopplas till mandat och befogenheter.
Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet