fbpx
Elisabeth Bernspång, Valeria Linderell och Lars Rocksén Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.

Miljonpublik har tagit del av filmerna om Trygg vård

I februari lanserade Läkarförbundet Trygg vård, där vi via sajten tryggvård.se och sociala medier via reportage, debatt och filmer vill lyfta och synliggöra vardagen för våra medlemmar. Gensvaret och uppslutningen kring detta har varit över förväntan. Vi når ut med våra viktiga frågor på ett sätt som vi aldrig har gjort tidigare.

När vi summerar de första två månaderna med Trygg vård kan vi konstatera att vi har nått ut till en miljonpublik som tagit del av budskapet i våra filmer, läst artiklar och debattinlägg.

På sajten TryggVård.se och i sociala medier är engagemanget stort, många reagerar och tycker till.

Följ Läkarförbundet på Facebook!

– Det är precis det som är målet med Trygg Vård, att lyfta fram medlemmarna och deras arbetssituation, att skapa debatt och förståelse för hur det är att arbeta som läkare, säger Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet.

Engagemanget och genomslaget för reportagen och filmerna har varit stort ute i landet, både bland våra egna medlemmar, men kanske det viktigaste att nå ut bredare till den stora allmänheten.

Frågor som berör våra medlemmar har nått ut på ett sätt som de aldrig har gjort tidigare.

”Märkte direkt vilken spridning filmen fick”

En del i satsningen på Trygg vård är att via porträtt och filmer träffa och möta läkare, våra medlemmar i deras arbete och vardag.

Tre stycken som vi har mött i filmerna är Valeria Linderell, Elisabeth Bernspång och Lars Rocksén. De filmerna har nu tillsammans passerat över en miljon visningar.

I kommentarerna kring filmen på Facebook har Lars Rocksén själv varit flitig med att vara delaktig och svara på inlägg, frågor och kommentarer.

– Ja det märktes direkt vilken spridning filmen fick, och den mötte ett stort engagemang med många kommentarer, riktigt kul och nästan uteslutande positiva reaktioner, berättar Lars Rocksén.

Se filmen här!

Filmen har nu haft över 400 000 visningar. Tidningen Allehanda i Örnsköldsvik var snabba med att uppmärksamma Lars och hans insats i filmen i ett reportage.

Läs även: Reportage om filmen och Lars Rocksén i tidningen Allehanda (OBS: + artikel kräver inloggning)

Vad hoppas du att uppnå med filmen?

– Det jag själv vill förmedla med filmen är ju det är att jag tror starkt på en mer sammanhållen organisation. Jag vill så klart att den skapar debatt, den visar tycker jag så tydligt på de problem och utmaningar vi står inför just nu, menar Lars Rocksén.

En del av problemet och inte lösningen

Sen har vi läkare alltid setts som ett högprofilerat yrke, men på senare tid har läkarna kanske mer uppfattats som en del av problemet och inte lösningen, och den bilden måste vi se till att ändra på.

Jag pratade med filmteamet, du fick mycket beröm av dem för din insats vid inspelningarna. Har du en ny karriär på gång?

– Ha ha, ja det var roligt att spela in filmen. Det var direkt och precis så som vi agerar, det var viktigt för mig att det var trovärdigt. Det handlar bara om att jag helt och fullt ut bara spelade mig själv, så den filmkarriären skulle bli ganska så smal, avslutar Lars Rocksén.

Att få mer tid för samtalet med patienterna, det är viktigt för Elisabeth Bernspång vilket också var budskapet i den film som hon medverkade i.

– Det har varit jättemycket positiva reaktioner, överväldigande för mig med det genomslag filmen har haft. Det har hört av sig personer som kände mina min mamma på 80-talet som sett filmen på Facebook. Vänner, släktingar, kollegor och deras anhöriga bekräftar bilden, de känner igen sig i min berättelse, berättar Elisabeth Bernspång.

Budskapet i filmen berör och når ut

Men även många människor som inte står sjukvården lika nära har nåtts av filmen och reagerat på innehållet, totalt har filmen med Elisabeth setts av närmare 300 000 personer.

– Ja de som inte är inom sjukvården på samma sätt och som har hört av sig, skrivit kommentarer eller har haft frågor har stor förståelse för vår arbetssituation, det verkar som budskapet i filmen berör och når ut som det var tänkt, säger Elisabeth.

Hur var det att göra själva inspelningen av filmen?

– Personligen när vi höll på med filmen fick man ju lite tid att reflektera till själva innehållet och budskapet. Jag tycker ju att jobbet är roligt, det är ju skönt att få reflektera lite och få känna den känslan och upplevelsen. Själva filmen många blir rörda, men det är ju så här jag vill att det ska vara, så här vill jag att jag och patienterna ska ha det, menar Elisabeth Bernspång.

Se filmen här!

Du ställer också frågan i filmen om du kommer att orka arbeta den andra halvan av ditt yrkesliv?

– Det är ett krävande jobb, mycket som skall fungera. Det handlar inte alltid om man har mycket eller lite att göra, stödet måste vara det rätta. Har man kollegor och chefer som backar upp så kan man nästan göra hur mycket som helst, avslutar Elisabeth Bernspång.

Valeria om den tuffa arbetsbelastningen på akuten

I en av filmerna har vi även mött Valeria Linderell som arbetar på en kvinnoklinik där hon berättar om vardagen på akutmottagningen, arbetsbelastningen, varför hon blev läkare och hur jobbet går att kombinera med familjelivet.

Se filmen här!

Filmerna med Lars, Elisabeth och Valeria bearbetas just nu och kommer att få engelsk text.

Läkarförbundet har ett stort internationellt utbyte, vi gästas av olika organisationer och läkare från andra länder men även när vi själva är ute så ser vi att intresset är stort för våra frågor och då ser vi nyttan i att kunna nå ut till en större publik med filmerna.

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet