Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.

Oroväckande ökning av andelen långtidssjukskrivna läkare

Under flera år har det skett en stor ökning av antalet långtidssjukskrivningar bland framförallt kvinnliga läkare. Bara på ett år från 2014 till 2015 var ökningen hela 60%, ännu finns inga färdiga siffror för 2016.

Mellan 2009 och 2014 har läkares långtidssjukskrivningar ökat med 40 procent och vid en närmare granskning av bakgrunden ser man att det är psykiatriska diagnoser som står för hela ökningen.

Det är AFA försäkring som genom kollektivavtal är de som betalar ut ersättning till de som är sjukskrivna mer än tre månader som tagit fram siffrorna.

Där kan man se en dramatisk  ökning av kvinnliga läkare som är sjukskrivna för utmattningssyndrom och andra stressreaktioner under de senaste åren.

– Om man tittar på åldersfördelningen så är det en grupp som är mellan 30 och 35 år, det är våra AT-läkare och ST-läkare.

Läs även: Jag vill inte förlora en enda kollega till på grund av dålig arbetsmiljö

Det här är mycket oroande, säger Alexander Wilczek, verksamhetschef och överläkare på Ersta sjukhus som tar emot vårdpersonal med utmattningssyndrom, till Sveriges Radio Ekot.

Lyssna: ”För mig blev det ju så att jag inte fungerade längre”

Andelen kvinnliga läkare som är långtidssjukskrivna för stressrelaterad ohälsa har ökat med hela 60 procent mellan 2014 och 2015.

Läs även: Svenska Dagbladet, Allt fler unga kvinnliga läkare utmattade.

– All forskning visar att det är lättare och billigare, både i kronor, ören och personligt lidande, att förebygga utmattningssyndrom än att behandla och rehabilitera.

Så det är dags att agera. Jag vill inte förlora en enda kollega till på grund av dålig arbetsmiljö, säger Sofia Rydgren Stale, ledamot i styrelsen i Sveriges läkarförbund.

Läs även: Sveriges Television, ”Det är lätt att glömma att ta hand om sig själv”.

– Vi ser en ökning av antalet sjukskrivningar, vi ser att det ökar framför allt i gruppen unga kvinnliga läkare.

Vi ser också att sjukskrivningarna är långa, att det tar lång tid innan det kommer tillbaka till tjänst igen.

Så det är oroväckande utveckling som vi ser, säger Heidi Stensmyren till Sveriges Radio.

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet