fbpx
Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund Foto: Johan Knobe

Lojala läkare garant för en trygg vård

"Om det inte sker en förbättring kommer de unga läkarna att lämna regionerna", säger Heidi Stensmyren ordförande Sveriges läkarförbund.

Allt fler läkare vittnar om att de har allt mindre möjligheter att påverka sin egen arbetssituation. Den tuffa arbetsmiljön gör att stress och sjukskrivningar ökar. Grunden för en trygg vård är läkarnas utveckling, inflytande och villkor. På frågan om dagens arbetsmiljö och allt tuffare villkor i stället innebär att vi har en otrygg vård idag, tvekar Heidi Stensmyren en kort stund.

–Det stämmer att vi har en otrygg och utsatt arbetssituation för många läkare, men vi står fortfarande som en garant för en trygg vård. Tyvärr sker det ofta på bekostnad av läkarnas egen hälsa, säger hon.

Många läkare vittnar om omöjligheten att påverka sin egen arbetssituation. Inför avtalsrörelsen 2020 har Läkarförbundet gjort en enkät till sina medlemmar, där uppger endast hälften att de i viss utsträckning kan påverka sin arbetssituation och arbetsmiljö.

Läs mer: Enkät inför avtalsrörelsen 2020 

–Ett bra arbetsliv innebär att man kan påverka sin arbetssituation. Det gör också att man trivs på jobbet och vill ta på sig nya arbetsuppgifter. När unga läkare rekryteras i dag blir de bara en rad på schemat, utan möjlighet att påverka. Det fungerar inte i längden, säger Heidi Stensmyren.

”Som kår tar vi det här ansvaret på bekostnad av vår egen hälsa”

Därför är arbetsmiljön en prioriterat fråga för Läkarförbundet och man pekar på stora brister i villkoren för många läkare, exempelvis möjligheten till rast, vila och återhämtning.

Läs mer: Trygg vård skapas genom goda arbetsvillkor

– Många läkare har inte ens möjlighet att ha lunchpaus. Men om arbetsgivaren säger att du måste jobba på lunchen måste istället arbetsdagen kortas. Det ska finnas tid för återhämtning när man jobbar kvällar och helger och läkare ska ha möjlighet att ta ut sin kompledighet.

Läkare måste kunna arbeta mer varierat

Läkare är också ganska låsta i sin yrkesroll. Det kan handla om narkosläkaren som är inne på operation hela dagen eller om specialisten i allmänmedicin på vårdcentralen som tar emot patienter i en strid ström, utan avbrott. Enligt Heidi Stensmyren måste arbetet varieras mer för att anpassas till de krav som anställda ställer på arbetslivet i dag.

– Som alla andra måste läkare kunna arbeta deltid, ha möjlighet till omväxling och att kunna anpassa arbetstiden. De måste kunna vika dagar till att utveckla verksamheten, vara med på arbetsplatsträffar och kunna bestämma hur och när de träffar sina egna patienter. Då mår man också bättre på jobbet!

Utbrändhet och utmattning ökar bland unga läkare i dag, särskilt bland kvinnor. 70 procent av läkarna anser också att dagens arbetsmiljö gör att patientsäkerheten är i fara.

– Det är en alarmerande siffra. Det saknas vårdplatser på sjukhusen samtidigt som primärvården är underdimensionerad. Och den dag en patient skadas kommer en enskild läkare att få stå där med ansvaret. På politikernivå tror jag bara att man blundar och hoppas att det ska gå vägen så länge som möjligt, säger Heidi Stensmyren.

Samtidigt är läkare som kår engagerade och lojala. Många vittnar om att de ställer upp för varandra, för patienterna och i slutändan för sjukvårdssystemet.

Läs merUnderläkare till storms mot sjukt system

– Det är också vi läkare med vår legitimation som står som garant för en god vård. Som kår tar vi det här ansvaret på bekostnad av vår egen hälsa. Eftersom vi har det medicinska ansvaret för patienterna kan vi inte bara gå hem. Men om man inte får vila och återhämtning nöts man ut. Det är något som det tänjs på i dag, säger Heidi Stensmyren.

Unga läkare väljer bort regionerna som arbetsgivare

Det märks att hon värnar lite extra om de unga läkare som kommer ut på arbetsmarknaden. De möter en mycket tuffare verklighet än hon själv gjorde för bara 20 år sedan, då hon själv var nyexaminerad narkosläkare.

Något som borde åtgärdas omedelbart enligt henne är den långa väntetiden för AT-tjänster.

”Vården och samhället skriker efter legitimerade läkare, då är det vårt ansvar att få ut dem i arbete så snart som möjligt.”

– Här finns det ingen ursäkt för regionerna att vänta. I den frågan har vi nästan nött ner trösklarna hos SKR. Vården och samhället skriker efter legitimerade läkare, då är det vårt ansvar att få ut dem i arbete så snart som möjligt.

Läs mer: Läkare ska orka ett helt yrkesliv

Samtidigt växer det fram nya arbetsmarknader för läkare, bland annat inom Life science och medicinteknik. En trend som syns ännu tydligare i länder som Finland och Storbritannien, där cirka 50 procent av specialisterna arbetar utanför den nationella vården.

– Det är inte överraskande eftersom läkare alltid har varit kosmopoliter och rört sig över gränser av olika slag. Att vara läkare är så mycket mer än att jobba på en klinik. Du kan arbeta med hälsofrågor inom FN, jobba för Vinnova eller starta bolag inom Life science – läkaryrket är väldigt brett!

Läs merRegionerna är inte längre den självklara karriärvägen

Heidi Stensmyren menar att om regionerna ska kunna fortsätta att attrahera unga läkare måste de visa att läkarkåren har ett värde och att de är villiga att satsa på dem.

– Vi ser en tydlig trend att unga läkare väljer andra arbetsgivare än regionerna. För dem är en attraktiv arbetsmarknad öppen, inkluderande och variabel. Vi kan inte erbjuda en sex år lång utbildning och sedan säga att ”resten av livet får du enbart jobba med den här tårtbiten!”

Carina Järvenhag

Läkarförbundet vill:

  • Att ingen ska bli sjuk av sitt jobb. Trenden med ökande sjukskrivningstal bland läkare måste brytas.

Då krävs bland annat:

  • Kontinuerlig kompetensutveckling
  • Rimliga arbetstider under hela arbetslivet
  • Inflytande över arbetets organisering
Senaste nytt från TryggVård.se

Vi samlar över 80 frågor och svar om covid-19 för läkare

för alla läkare under hela karriären

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet