fbpx

Läkarnas röst har stärkts

Sjukvården har seglat upp som den viktigaste politiska sakfrågan bland befolkningen, enligt opinionsundersökningsföretaget Novus.

Läkarkåren har bidragit till att få upp frågan både på den mediala och politiska agendan genom att synliggöra de utmaningar vi står inför och komma med konkreta förslag till lösningar.

Vi lyckas för att vi är aktiva, för att vi tar debatter och inte minst för att vi arbetar fram underlag och förslag på lösningar. Det senare är avgörande för att åstadkomma förändring.

Vi har precis lanserat kampanjen ”Trygg Vård” och på bara en vecka har över 300 000 personer nåtts av de artiklar, filmer och krönikor som har publicerats.

Vårt genomslag i sociala medier har ökat kraftigt och fortsätter att stiga.

Min mejlkorg fylls av positiv återkoppling från läkare som värdesätter att vi syns mer och att vi tar taktpinnen och lyfter fram läkares villkor. Detta hade inte hänt om vi inte utnyttjat vår röst – både som enskilde läkare och som kår. Det är en möjlighet, men också ett ansvar vi har.

Vi ska ta ställning när vi har kunskap på området

Läkare är också aktiva och tydliga i professionella frågor. Ett exempel är debatten om läkarassisterad dödshjälp.

Det är ingen enkel fråga, desto större anledning att delta i debatten och ta ställning. För vi ska självklart föra fram synpunkter och ta ställning när vi har kunskap på området. Annars riskerar debatten att bli för ytlig eller beslut fattas på felaktiga grunder eller med ofullständigt underlag.

Vi har fått mycket positiv respons på att läkare syns och hörs i aktuella etiska frågor och samhällsfrågor. Jag är oerhört stolt över allt det arbete ni gör och att läkare över hela landet gör sin röst hörd. Fortsätt så!

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

arrow_forward Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet