Läkarförbundet kräver förbättrad arbetsmiljö

Tyngden på läkares arbete och kraven på insatser under jour och beredskap har ökat. Det leder till stor påverkan på läkares arbetsliv. Läkarförbundet arbetar därför ihärdigt för att få till stånd förhandlingar med arbetsgivaren om bättre arbetsmiljö för att åstadkomma ett hållbart yrkesliv.

Möjligheterna att delta i arbetet nattetid varierar i olika faser av arbetslivet. I årets avtalsrörelse kräver därför Läkarförbundet att äldre läkare ska kunna begära befrielse från jourarbete.

Arbetsvillkoren behöver vara mer flexibla och anpassas efter individuella förutsättningar. Det kan gälla exempelvis vid graviditet, vid föräldraskap eller för äldre läkare senare i karriären.

Gravida läkare ska på egen begäran ha rätt till befrielse från jourtjänst kvällar, nätter och helger när bemanningen är låg och arbetsbelastningen hög.

Läs även: Nu säger barnläkaren Lena Catry upp sig

– Våra medlemmar vittnar om att arbetsbördan har ökat och om högre arbetstempo, dålig bemanning och oro för sämre patientsäkerhet.

En allt mer pressad arbetsmiljö

Många gånger finns det för små möjligheter att påverka den egna arbetssituationen. Detta leder till en allt mer pressad arbetsmiljö där risken för läkarnas egen ohälsa ökar, säger Heidi Stensmyren.

Arbetsgivaren har det grundläggande ansvaret för arbetsmiljön. Flera åtgärder behöver diskuteras och nya lösningar behöver tas fram för att läkare ska orka arbeta ett längre arbetsliv.

Samtliga lokala läkarföreningar samverkar därför med arbetsgivaren regionalt med målet att förbättra arbetsmiljön för läkare.

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet