Träffa Läkarförbundet i Almedalen 2018

Allt om vårt stora sjukvårdsmingel, våra seminarier och vår valplattform.

Tryggvård.se en webbplats från Sveriges läkarförbund. Med Trygg vård och tryggvård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare.

Läkarförbundet för första gången över 50 000 medlemmar

Läkarförbundet växer och vi har nu passerat 50 000 medlemmar. När fler läkare väljer att organisera sig genom att bli medlemmar i Läkarförbundet stärks kåren och vi kan med större kraft driva våra frågor framåt.

Det finns styrka i antal. Att vi talar med en gemensam röst ger oss tillträde till annars stängda arenor. Till politiker, myndigheter och beslutsfattare – och en stol runt bordet där besluten fattas.

När vi är många och samlade ökar våra möjligheter att forma framtidens hälso- och sjukvård.

Är du läkare? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet!

Vår kärna är de fackliga frågorna och vi befinner oss just nu mitt i avtalsrörelsen.

Det gällande kollektivavtalet för landstingsanställda läkare löper ut den sista mars i år och förhandlingar pågår med Sveriges kommuner och landsting om lön, arbetsmiljö och arbetsvillkor.

Ett otroligt engagemang för Trygg vård

För att skapa ett stöd för våra krav på moderna och schyssta arbetsvillkor – och lön i relation med ansvar så lanserade vi nyligen den här webbplatsen Trygg vård.

På www.tryggvard.se synliggör vi våra medlemmar, deras driv och arbetssituation – och skapar förståelse för vad det innebär att arbeta som läkare.

Trygg Vård har mötts av ett otroligt engagemang. Närmare en halv miljon har nåtts av innehållet.

40 000 har besökt webbplatsen. 100 000 har delat, kommenterat och gillat våra inlägg från sidan på facebook och vi har de senaste veckorna fått 2 500 nya följare, vilket gör oss till den snabbast växande organisationen i landet.

Och allt fler läkare väljer att gå med i Läkarförbundet. Antalet dagliga medlemsansökningar har mångdubblats.

Vi läkare organiserar oss för att tillsammans, och med kraft, driva utvecklingen framåt – i vården och på arbetsplatsen.

Ensam kan det vara svårt att göra sin röst hörd, men 50 000 läkare är svåra att ignorera.

#tryggvard #vitaransvar

Heidi Stensmyren, ordförande Sveriges läkarförbund

Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet