Featured Video Play Icon

Heidi Stensmyren förklarar och berättar om det nya avtalet

I filmen berättar läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om det nya kollektivavtalet. Hon lyfter fram och förklarar de viktigaste punkterna i det treåriga avtalet.

Det nya avtalet i korthet:

 • Treårigt kollektivavtal.
 • Baseras på märket: 6,5 procent under tre år.
 • Läkargruppen garanteras löneuppräkningar med minst: 2,2 procent 2017, 2 procent 2018 och 2,3 procent 2019.
 • Höjning av ersättningar för bundenhet vid beredskap.
 • Gemensam partsöversyn av konstruktion och ersättningsnivåer i jour- och beredskap i syfte att åstadkomma ett hållbart, modernt och längre arbetsliv för läkare.
 • Partsarbete om att förebygga ohälsa.
 • Tydligare skrivningar om hur avsteg från rätt till övertidsersättning ska ske.
 • Förbättrade villkor för att kvalificera sig för föräldrapenningtillägg.
 • Starkare skrivning om förhandling av lön för AT-läkare.
 • Ökat ansvar för läkare att anmäla bisyssla till arbetsgivaren.
 • Taket för antal sparade semesterdagar sänks från 40 dagar till 30 dagar.
 • Ändrade regler vid turordning vid arbetsbrist och lokala omställningsmedel för att öka anställningsbarheten.
 • Ökad möjlighet att använda lokala omställningsmedel för att underlätta återgång i arbete vid sjukdom och under rehabiliteringsprocessen.
Senaste nytt från TryggVård.se

”Med TryggVård.se vill vi synliggöra Sveriges läkare”

Heidi Stensmyren

41,1 timmar

Läkarkåren ska bemanna samtliga timmar på en vecka. Utöver 40 timmars ordinarie arbetstid ska 128 timmar bemannas som jour och beredskap. För att bemanna när behoven är som störst och på ett kostnadseffektivt sätt förläggs den ordinarie arbetstiden när verksamheten är som mest intensiv. På dagtid.

Läs vår rapport: Läkares arbetstid

Inte medlem? Klicka här för att bli medlem i Läkarförbundet